Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки

Редакційна колегія серії «Політичні науки» Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса розглядає для публікації оригінальні статті кандидатів та докторів наук, присвячені різноманітним проблемам, які є предметом досліджень в рамках сучасної політичної науки. Одноосібні статті авторів без наукових ступенів розглядаються для публікації у виключних випадках.

Публікація усіх статей безкоштовна.

Журнал Серії "Політичні науки" індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49470 (ICV 2017: 54.41; ICV 2018: 79.27) та Google Scholar.

Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  
 
Журнал Серії "Політичні науки" виходить раз на рік.
 
bulletin-polit.div@donnu.edu.ua

ISSN 2617-0248 (Print)
ISSN 2617-0256 (Online)


№ 4 (2019)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Теорія та історія політичної науки

N. M. Batanova
PDF
5-10
M. О. Pukhtynskyi
PDF
10-19
О.V. Batanov
PDF
20-25
O. М. Kindratets
PDF
26-29

Соціально-політичні проблеми міжнародних відносин та світової політики

O. V. Barabash
PDF
30-41
M. M. Kasyanova, A. I. Shkodych
PDF
41-47
T. M. Krasnopolska
PDF
47-52

Сучасні політичні інститути та процеси

S. M. Naumkina, O. S. Ziskin
PDF
53-58
M. Buchyn, K. Kalynchuk
PDF
58-63
L. A. Litvin
PDF
63-68
M. Buchyn, K. Dutchak
PDF
68-73
M. V. Kalashlinska
PDF
73-78

Сучасний політичний дискурс

I. Vdovychyn, S. Savoyska
PDF
79-85
N. O. Steblyna
PDF
85-95
A. V. Demicheva
PDF
96-100

Рецензії

O. M. Kindratets
PDF
101-102