Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки

Редакційна колегія серії «Політичні науки» Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса розглядає для публікації оригінальні статті кандидатів та докторів наук, присвячені різноманітним проблемам, які є предметом досліджень в рамках сучасної політичної науки. Одноосібні статті авторів без наукових ступенів розглядаються для публікації у виключних випадках.

Публікація усіх статей безкоштовна.

Журнал Серії "Політичні науки" індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49470 (ICV 2017: 54.41; ICV 2018: 79.27) та Google Scholar.

Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  
 
Журнал Серії "Політичні науки" виходить раз на рік.
Наразі вийшов друком №3 журналу за 2018 рік.
До 10 листопада 2019 року збирається матеріал до друку у №4 журналу за 2019 рік. 

vsdonnu@gmail.com

bulletin-polit.div@donnu.edu.ua

ISSN 2617-0248 (Print)

ISSN 2617-0256 (Online)


№ 3 (2018)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Теорія та історія політичної науки

L. O. Kochubei, K. K. Havryliuk
PDF
5-9
L.V. Chupriy
PDF
10-15
О. Voronyanskyi
PDF
15-19
S.V. Savoyska
PDF
19-24

Соціально-політичні проблеми міжнародних відносин та світової політики

Sven Krüger
25-33
L. A. Litvin
PDF
33-38
O. M. Stoyko
PDF
38-42
A.O. Khudoliy
PDF
42-47

Сучасні політичні інститути та процеси

О. V. Batanov
PDF
48-54
V. A. Haponenko
PDF
54-58
S. M. Naumkina, I. A. Kabantseva
PDF
58-64
H. S. Panasenko
PDF
64-68