Реформа децентралізації та її вплив на стан партійної системи сучасної України

Автор(и)

  • О. Л. Тупиця Університет митної справи та фінансів

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.15

Ключові слова:

політичні еліти; регіональні політичні еліти; загальнонаціональні партійні структури; децентралізація; політична криза

Анотація

Статтю присвячено дослідженню трансформації ролі регіональних еліт в умовах реалізації політики децентралізації в сучасній Україні, що значним чином сприяла посиленню кризових явищ в партійному спектрі України загальнонаціонального рівня та посиленню регіональних політико-партійних проєктів.
Реформа децентралізації яка розпочалась з 2014 року надала регіонам України суттєві адміністративні та фінансові преференції. Відбулось укрупнення наявних адміністративно-територіальних одиниць, з’явилися нові базові одиниці місцевого самоврядування та почала вибудовуватись принципово нова система взаємовідносин між загальнонаціональними та регіональними елітами. В той же час можна спостерігати процеси інституціоналізації регіональних груп впливу, появу численних партійних проєктів регіонального рівня та слабкість регіональних організацій загальнонаціональних політичних партій. На прикладі виборчих кампаній останніх років, ми можемо спостерігати те, що суспільні запити на загальнонаціональному та місцевих рівнях суттєво відрізняються. Якщо на загальнонаціональному рівні було реалізовано суспільний запит у необхідності докорінного оновлення владних еліт. То на місцевому рівні ми можемо спостерігати посилення регіональних еліт та регіональних груп впливу. Це обумовлено тим, що значні фінансові повноваження, які перенесено на місцевий рівень, дозволяють реалізовувати численні локальні проєкти, тим самим отримуючи електоральні переваги в межах конкретної території. Також важливою особливістю є те, що регіональні еліти та регіональні групи впливу більше не ставлять за мету вихід на загальнонаціональний рівень, що можна було спостерігати раніше. Їх вплив зосереджено в межах конкретних регіонів або групи регіонів, які пов’язані між собою економічними, діловими та культурними зв’язками.
На даному етапі, в умовах російсько-української війни, реформу ще не можна вважати завершеною, враховуючи те, що на сьогоднішній день є відсутнім інститут префектів, роль і місце якого в системі регіонального елітогенезу ще неможливо визначити. Тому з появою інституту префектів, може змінитися і сама система взаємовідносин між центром та регіонами.
Тому саме дослідження підвищення ролі регіональних еліт та процеси їх інституціоналізації у вигляді локальних політичних проєктів на даному етапі реформи є актуальним та потребує свого теоретичного осмислення. Також важливою є побудова сценаріїв взаємодії між локальними та загальнонаціональними елітами внаслідок кінцевої реалізації реформи децентралізації.

Біографія автора

О. Л. Тупиця , Університет митної справи та фінансів

д. політ.н., професор

Посилання

Токар М. М. Регіональна політична еліта: тенденції творення. Науковий вісник Ужгородського університету. 2009. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13941/1.pdf. (дата звернення 12.05.2023)

Партії регіонів: у що і як грають регіональні групи впливу на полях незавершеної децентралізації. Український Інститут Майбутнього. 2021. URL: https://uifuture.org/publications/dopovid-vidnosyny-kyyeva-i-regioniv-perezavantazhennya (дата звернення18.06.2023)

Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / НАН України, Ін-т політ. дослідж. ім. І.Ф.Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук. – Т. 1. – Київ: ТОВ УВКП «ЕксОб», 2006. 492 с

Пахарєв А. Лідерство в політиці. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. НАН України. Київ, 1998. 96 с.

Щербина С. С. Генеза політичних еліт в Україні: сутність, структура, особливості: автореф. дис. канд. соцiол. наук: 22.00.04 / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. 20 с.

Горбатюк М. Вплив регіональної та місцевої політичних еліт на проведення реформи децентралізації у Вінницькій області. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2020. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/gorbatuk_vplyv.pdf. (дата звернення 2.02.2023)

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. Доп. ; за наук. ред. д-ра екон. Наук Я. А. Жаліла. Київ. НІСД, 2020. 153 с.

Лісничук О. Децентралізація: ідея завтрашнього дня URL: http://www.fes.kiev.ua/Dokument/suschko-ua.pdf. (дата звернення 18.08.2023)

Децентралізація в Україні: досягнення, надії і побоювання. International Alert/Український незалежний центр політичних досліджень. URL: https://www.international-alert.org/sites/ default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf (дата звернення 3.02.2023)

Чернишов О. Інститут префектів – це запобіжник у вертикалі державної влади. Портал "Децентралізація". 2021. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13850 (дата звернення 10.02.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси