Методичні аспекти моделювання процесів функціонування сучасної публічної політики

Автор(и)

  • М. А. Польовий Донецький національний університет імені Василя Стуса, Університет Коменіуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.3

Ключові слова:

методологія дослідження публічної політики; моделі публічної політики; моделювання інститутів публічної політики; методика побудови моделей; сфера публічної політики

Анотація

Завданням статті є розгляд окремих методичних питань побудови моделей процесів функціонування сфери публічної політики. Зазначено, що сфера публічної політики відіграє найважливішу роль в функціонуванні сучасного суспільства. Саме в межах цієї сфери здійснюються ключові події політичного процесу. Відзначено, що на відміну від природничих наук, які в основному оперують теоретичними моделями, заснованими на вже вивчених закономірностях навколишнього світу з високим рівнем формалізації та широкими можливостями вимірювання за допомогою точних обчислень, у соціально-політичних дослідженнях до сьогодні використовуються в основному описові моделі. Ця ситуація пов'язана із низьким рівнем математизації наших знань про суспільство та політичні процеси зокрема. Зазначено, що для будь-якого об'єкта соціально-політичної реальності повний перелік його характеристик охоплює всі його прояви і не може бути повністю врахованим під час моделювання, оскільки це протирічить засадничому правилу побудови моделей – максимально точне відображення лише деяких властивостей об'єкта, що моделюється. Визначено, що результатом здійснення усього переліку стандартних операцій із побудови моделі дослідник отримує базову модель системи, що вивчається, придатну для подальшого аналізу та експериментів. Вкрай бажаним представляється супровід моделі розгорнутими коментарями, що мають пояснювати як основні припущення та теорії, покладені в основу моделі, так і співвідношення чинників реального світу та обраних кількісних показників, що їх відображають. Коментарі до моделі повинні також включати пояснення щодо передбачуваних способів подальшого оперування моделлю, пов’язаного із її параметризацією та експериментами. Зазначено також, що будь-яка модель функціонування публічної політики матиме певні обмеження щодо кола публічно-політичних процесів, які вона відображає, а також щодо часових рамок своєї придатності.

Біографія автора

М. А. Польовий , Донецький національний університет імені Василя Стуса, Університет Коменіуса

д. політ. н., професор

Посилання

Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование. Курс лекций. – М.: Педагогическое общество России 2002. – 392 с.

Капранов В., Капранов Д. Закон братьев Капрановых // http://www.kobzar.com.ua/index.php?id=4&theme_id=18

Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов. – М.: Логос, 2001. – 296 с.

Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. – М., 1972. – 608 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки