Індустрія лобіювання і перспективи порівняльних досліджень

Автор(и)

  • Ю. В. Узун Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.2

Ключові слова:

лобізм; лобіювання; політичних процес; регулювання; методологія; порівняльні дослідження; індекси прозорості лобізму

Анотація

Лобізм швидко змінює репутаційний статус, його визнано як феномен системних політико-економічних відносин. Індустрія лобіювання стала об’єктом регулювання, що веде до прозорості політичного процесу, створює умови для легального діалогу між державою та бізнес-сектором, між державою та інститутами громадянського суспільства, і тому вивчення перспектив порівняльних досліджень регулювання лобізму є важливим. В статті розглядаються стандарти, що склалися в сфері регулювання лобістської діяльності, в тому числі стандарти вимірювання (індексації) ефективності лобістського регулювання, що сформувалися в порівняльних дослідженнях правових актів, що стосуються лобіювання. Зазначається, що обґрунтування запровадження регулювання лобіювання ґрунтується на забезпеченні як прозорості процесу вироблення політики, так і підзвітності структур політичної системи. Саме прозорість дозволяє громадськості притягати політиків до відповідальності за їхні рішення або за відсутність таких рішень. Якщо процес формування політики є прозорим, то політичний процес стає більш конструктивним, оскільки рішення, в тому числі законодавчі, проходять всі передбачені етапи рефлексії, розгляду та обговорення. Практики регулювання становлять комплекс індикаторів, якими є типи: реєстрів стейкхолдерів; реєстрів лобістів; процедур консультацій; умов фізичного доступу до урядових будівель; механізми «обертових дверей»; вирішення конфліктів інтересів; політичного фінансування; публічності порядку денного політиків, з календарями зустрічей вищих посадових осіб; механізмів визначення «законодавчого сліду»; механізмів прозорості державних закупок та боротьби з корупцією. Зазначені індикатори стали основою для впровадження індексів (індекс Офейм, індекс Ньюмарка, індекс Крепаза та Чарі, індекс Холмана та Люнебурга, індекс Рот, індекс Corruption Perceptions Index (CPI), Індекс прозорості лобізму Transparency International), які визначають ефективність законодавства та надають можливість оцінки моделей регулювання лобіювання. Дослідження нових інструментів аналізу створює можливості для формування більш ефективних моделей регулювання лобіювання та створення більш прозорого та справедливого політичного процесу.

Біографія автора

Ю. В. Узун , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

д. політ. н., професор

Посилання

Almond G. A. Research Note: A Comparative Study of Interest Groups and the Political Process. The American Political Science Review. 1858. Vol 52, Is. 1. P. 270-282.

Babbie E. Indexes, Scales, and Typologies / The Basics of Social Research. 4th ed. Belmont: Thomson Wadsworth, 2008. P. 168–198

Bitonti A., Hogan J. Lobbying Regulation / P. Harris et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs. April, 2021. 8 p. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-13895-0_105-1 (дата звернення: 03.06.2023)

Chari R., Crepaz M. Assessing the validity and reliability of measurements when evaluating public policy. Journal of Public Policy. 2018. Vol. 38. Is. 3. P. 275–304.

Chari R., Hogan J., Murphy G., Crepaz M. Regulating lobbying: A global comparison (2nd ed.). Manchester: Manchester University Press. 2019. 256 p.

Code of Conduct for MPs. Approved by the House of Commons on 12 December 2022 together with The Guide to the Rules relating to the Conduct of Members / Ordered by the House of Commons to be printed on 23 January 2023 / UK Parliament. 49 p. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm5803/cmcode/1083/1083.pdf (дата звернення: 03.06.2023)

CoE. Legal Regulation of Lobbying Activities in the Context of Public Decision Making Recommendation. CM/Rec(2017)2 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 22 March 2017 and explanatory memorandum. 2017. 37 p. URL: https://rm.coe.int/legal-regulation-of-lobbyingactivities/168073ed69 (дата звернення: 03.06.2023)

CoЕ. GRECO. 21st General Activity Report (2020) of the Group of States against Corruption (GRECO) Anti-corruption trends, challenges and good practices in Europe & the United States of America Adopted by GRECO (March 2021)/ Justice Commissioner Didier REYNDERS, European Commission. 53 p. URL: https://rm.coe.int/21st-general-activity-report-greco-2020/1680a2173c (дата звернення: 01.06.2023)

Global Corruption Barometer. Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/gcb (дата звернення: 27.02.2023)

Holman C., Luneburg W. Lobbying and transparency: A comparative analysis of regulatory reform. Interest Groups & Advocacy. 2012. Vol.1. P.75–104. URL: https://link.springer.com/article/10.1057/iga.2012.4 (дата звернення: 01.2023)

Kirkpatrick D. D. Congress Finds Ways to Avoid Lobbyist Limits. N.Y. TIMES. Feb. 11, 2007. URL: https://www.nytimes.com/2007/02/11/us/politics/11trips.html (дата звернення: 06. 07.2023).

Laboutková Š., Šimral V., Vymětal P. Transparent Lobbying and Democracy. Cham: Palgrave Macmillan. 2020. 266 p. DOI: 10.1007/978-3-030-36044-3.

LDA. Lobbying Disclosure Act Guidance Effective January 1, 2008. Last Revised February 28, 2021. URL: https://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html (дата звернення: 01.06.2023)

Lobbying regulation robustness index. URL: https://static1.squarespace.com/static/60e82bb34a779629ca9b1a2f/t/ 613e198b76794d67b7330c3c/1631459723934/Index+items_final.pdf (дата звернення: 01.06.2023)

Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung. URL: https://www.lobbyregister.bundestag.de/startseite (дата звернення: 01.06.2023).

Newmark A. J. Lobbying regulation in the states revisited: What are we trying to measure, and how do we measure it? Interest Groups & Advocacy. 2017. Vol. 6. Is. 3. P. 215–230.

OECD. 10 Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, OECD. 2013. 6 p.

OECD. Lobbying in the 21st Century. Transparency, Integrity and Access. OECD Publishing, Paris, May 20, 2021. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c6d8eff8-en/index.html?itemId=/content/publication/c6d8eff8-en

OECD. Lobbying. 2022. URL: https://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying/

OECD. Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying. OECD/LEGAL/0379 та C/M(2010)3/PROV. February 18, 2010. URL: https://legalinstruments.oecd.org/en/ instruments/OECD-LEGAL-0379?_ga=2.80245783.1899335524.1665248008-1431016265.1665248008

OECD. Regulating Corporate Political Engagement: Trends, Challenges and the Role for Investors. OECD Public Governance Policy Papers No.13. 2022. 55 p.

Opheim C. Explaining the differences in state lobby regulations. The Western Political Quarterly. 1991. Vol. 44. Is, (2). P. 405–421.

PACE. Lobbying in a democratic society (European code of good conduct on lobbying) Recommendation PACE Rec. 1908 26.04.2010. Doc. 12438. URL: https://pace.coe.int/pdf/7fad1b4e56165b10fd7885f521c66b710d4a 2c98085e522747803b93b32c8f46/recommendation%201908.pdf (дата звернення: 01.06.2023).

Radaelli C. M. Regulatory Impact Assessment (RIA). The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs. 04 October 2020. Р.1-7.

Roth A. S. Creating a Valid and Accessible Robustness Index. URL: https://sites.google.com/ view/regulating-lobbying/home/work-of-colleagues/creating-a-valid-and-accessible-robustness-index (дата звернення: 01.06.2023).

Sutton S., Butler K. Lobbying review – chance for industry leadership. April 06, 2023 URL: https://www.russellmcveagh.com/insights/april-2023/lobbying-review-chance-for-industry-(дата звернення: 01.06.2023).

Transparency International. Open Governance Standards. Standarts to Promote Citizen Empowerment

and Participation. February, 2013. 11 p.

Transparency international. The Anti-Corruption Knowledge Hub. URL: https://knowledgehub.transparency.org/(дата звернення: 05.05.2023).

Transparency of lobbying in Member States. Comparative analysis. Brussels.: EU. 2019. 47 p.

Victor J. N. The Role of Organized Interest Groups in American Politics. From the Lecture Series: Understanding The US Government. WONDRIUMDAILY. August 7, 2021 URL: https://www.wondriumdaily.com/the-role-of-organized-interest-groups-in-american-politics/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки