Теоретичні парадигми трансформації держави як публічного інституту

Автор(и)

  • О. М. Чальцева Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.1

Ключові слова:

держава; публічна політика; публічне управління; публічні актори; громадянське суспільство; державне адміністрування

Анотація

З розвитком суспільно-політичного життя процес здійснення політики в демократичних системах значно ускладнився і вийшов за рамки держави. Збільшилась кількість акторів, які приймають рішення або впливають на їх прийняття, змінились механізми реалізації управлінських практик, які передбачають узгодження інтересів і культуру консенсусу всіх акторів публічного процесу. Ця тенденція чітко простежується в європейській традиції, де публічна політика – це не тільки вироблення та реалізація управлінських рішень державою, а й демократична участь різних груп за інтересами, державних і недержавних політичних акторів в політико-управлінському процесі (public deliberation), досягнення комплексного бачення соціальної проблеми з дотриманням процедур узгодження інтересів перед безпосередньою політичною дією уряду.
В кінці ХХ ст. традиційні моделі управління державами виявилися нечутливими до політичних реалій постіндустріального суспільства, а саме: розвитку глобалізаційних процесів і глобальної економічної конкуренції, появи наднаціональних інститутів і розвитку громадянського суспільства. На зміну класичної концепції державного адміністрування (public administration), державі загального благоденства (welfare state) і уряду (government) в 90-і рр. прийшло нове державне управління (new public management), засноване на принципах комерціалізації державного менеджменту і на управлінні (governance), яке враховує публічні інтереси.
В сучасних умовах держава перестає відігравати монопольну роль у політичному процесі, хоча й залишається головним суб’єктом в публічному полі. Вплив трансформаційних процесів у публічній сфері позначається на зміні місії держави, структури, функцій і технологій управління в сучасному суспільстві. Модерація, партнерство та медіація за допомогою співпраці, а не вертикально-субординаційне ієрархічне управління й мобілізація за допомогою нав’язування стають імперативними правилами діяльності сучасної держави.

Біографія автора

О. М. Чальцева , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. політ. н., професор

Посилання

Чальцева, О.М.(2017). Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика. Монографія. Вінниця. 336 с.

Governance: Concepts and Applications. (1999). Corkery, Joan (ed.), with IIAS Working Group, International Institute for Administrative Studies Brussels. 173 р.; Pollitt, C. (2004). Public Management Reform: A Comparative Analysis. C. Pollitt, G. Bouckaert. Oxford: University Press. 240 p.; Bouckaert, G. (2002). Modernizing the Rechtsstaat: Paradoxes of the Management Agenda. Berlin: Duncker & Humblot.

Hyden, G. (1992). The Study of Governance. Ed. by G. Hyden and M. Bratton. Governance and Politics in Africa. Boulder: Lynne Rienner Publishers, P. 1-26.

Huntington, S.P. (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven. 263 p.

«GOOD GOVERNANCE» як одна із сучасних моделей державного управління. (2010). Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. Вип. 1. С. 112-120.

Свірін, М.Г.(2008). Механізми наближення системи публічного управління України до європейських стандартів: регіональний та субрегіональний рівень К.: НАДУ.48 с.

Клімушин, П.С., Спасібов, Д.В. (2017). Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління. Теорія та практика державного управління 2(57).С.1-8.

Dani, А. Anis. (2008). Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities. Published by: World Bank. Washington DC.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки