Технологічний чинник видозміни інституту соціальної держави.

Автор(и)

  • S. M. Naumkina Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
  • O. S. Ziskin Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.8

Ключові слова:

соціальна держава, добробут, технологічна революція, штучний інтелект, інноваційна держава, безумовний базовий дохід

Анотація

Наголошено на значенні технологічної революції для прогресу суспільства та держави, а також на тих загрозах, які вона зумовлює для соціальної політики. Акцентовано на ймовірності значних змін на ринку праці через впровадження роботизованої техніки та появи платформової економіки. Підкреслено, що новітні технології кардинально видозмінюють структуру зайнятості та інші сфери, пов’язані зі соціальною політикою держави. Звернено увагу на потребу більшої уваги новітніх держав до питань наслідків технологічного прогресу, оскільки вони можуть поглибити нерівності, сприяти росту соціальної напруги. Аргументовано, що в близькій перспективі технології будуть визначати межі соціальної політики. Висловлено застереження, що в умовах змін на ринку праці інститут соціальної держави може опинитися перед викликом фінансової неспроможності для виконання взятих на себе зобов’язань. Відтак автори звертають увагу на сценарії реформ: запровадження податку на роботизовану техніку, впровадження безумовного базового доходу, удосконалення оподаткування доходів, отриманих від функціонування платформової економіки та ін. Підкреслено, що водночас технологічний прогрес може й зменшити витрати на соціальну сферу: технічні інновації спростять догляд за людьми похилого віку та хворими; доступні передові медичні технології сприятимуть швидкій діагностиці та одужанню тощо. Констатовано, що урядам доцільно якнайшвидше переглянути фінансову основу соціальної держави, щоб запобігти значному дефіциту державного бюджету.

Автори підкреслюють, що технологічний прогрес відкриває як нові можливості, так і посилює ризики для соціальної держави. Якщо уряди впроваджуватимуть податки на технологічні новації, налагодять оподаткування нових форм отримання громадянами доходів, то не виключена перспектива запобігання ерозії чинних систем соціального захисту, а цифрові структурні зміни можуть навіть посилити стійкість державних фінансів.

Біографії авторів

S. M. Naumkina, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

д. політ. н., професор, завідувач кафедри політичних наук і права

O. S. Ziskin, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

здобувач кафедри політичних наук і права

Посилання

Bailey R. Are Robots Going to Steal Our Jobs? URL: https://reason.com/2017/06/06/are-robots-going-to-steal-our/ (дата звернення: 09.10.2019).

Becker S. Digital structural change and the welfare state in the 21st century. Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research, 2019. 32 р.

Blix M. Digitalization, Immigration and the Welfare State. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 200 р.

Brynjolfsson E., McAfee A. Race Against the Machines: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Lexington (Mass.): Digital Frontier Press, 2011. 98 р.

Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: WW Norton & Company, 2014. 320 р.

Chui M., Manyika J., Miremadi M. Four fundamentals of workplace automation. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation (дата звернення: 18.10.2019).

Cox L. 5 Countries with the most robots in manufacturing. URL: https://disruptionhub.com/5-countries-with-most-robots-in-manufacturing/ (дата звернення: 19.10.2019).

Degryse C. Digitalisation of the Economy and Its Impact on Labour Markets. Brussels: ETUI, 2016. 80 р.

Devlin S. (In)Equality in the digital society. Workshop summary. London: Friedrich-Ebert-Stiftung London Office, The New Economics Foundation, 2017. URL: https://www.fes-london.org/fileadmin/user_upload/ publications/files/Inequality-in-the-Digital-Society-Workshop-Summary.pdf pdf (дата звернення: 20.09.2019).

Eichhorst W., Rinne U. Digital Challenges for the Welfare State. IZA Policy Paper No. 134. Institute of Labor Economics, 2017. URL: http://ftp.iza.org/pp134.pdf (дата звернення: 14.10.2019).

Ford M. Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. New York: Basic Books, 2015. 368 p.

Francisco González: “In the future, there will be new jobs that we can’t even imagine today”. URL: https://www.bbva.com/en/francisco-gonzalez-future-will-new-jobs-cant-even-imagine-today/ (дата звернення: 02.10.2019).

Frey C. B, Osborne M. A. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technol Forecast Social Change. 2017. Vol. 114. P. 254–280. DOI: 10.1016 / j.techfore.2016.08.019

Frey C., Osborne M. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Oxford: Oxford Martin School. Working Paper, 2013. 72 p.

Greve B. Technology and the future of work – The impact on labour markets and welfare states. Cheltenham: Edward Elgar, 2017. 153 p.

Kapeliushnikov R. (2019). The phantom of technological unemployment. Russian Journal of Economics. 2019. № 5 (1). P. 88-116. DOI: 10.32609 / j.ruje.5.35507

Lanchester J. The Next Industrial Revolution Is Coming. Here’s How We Can Ensure Equality. Time. 2019. 16 Jan.

Lowrey A. Give People Money: How A Universal Basic Income Would End Poverty, Revolutionize Work, and Remake the World. Crown Publishing, 2018. 272 р.

Mazzucato M. The Innovative State. Foreign Affairs, 2. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/ americas/2014-12-15/innovative-state (дата звернення: 12.10.2019).

Rifkin J. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. New York: Putnam, 1995. 350 p.

Rodrik D. From welfare state to innovation state. https://www.socialeurope.eu/innovation-state (дата звернення: 03.10.2019).

Shiller R. Why robots should be taxed if they take people's jobs. The Guardian. 2017. 22 Mar.

Summers L. H. Economic Possibilities for Our Children. The 2013 Martin Feldstein Lecture. NBER Reporter, 4. Digital Challenges for the Welfare State, 2013.

Weller С. Giving people free money could be the only solution when robots finally take our jobs. URL: https://www.businessinsider.com/basic-income-could-be-the-only-solution-in-a-robot-economy-2016-4 (дата звернення: 09.10.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси