Механізм реалізації молодіжної політики ЄС.

Автор(и)

  • T. M. Krasnopolska Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.7

Ключові слова:

молодіжна політика, механізм реалізації молодіжної політики, інструменти молодіжної політики, ЄС, Східне партнерство

Анотація

В статті розглянуто механізм реалізації молодіжної політики ЄС. Визначено, що така політика в Союзі побудована за методом відкритої співпраці (з налагодженням зв’язків по горизонталі та вертикалі). Встановлено, що молодіжна політика ЄС будується на принципі паритетності, що особливо яскраво відображено в Скандинавських країнах.

Визначено, що європейська практика виробила дві стратегії впровадження в життя молодіжної політики: з провідною роллю держави та з широким залученням інститутів громадянського суспільства.

До механізмів реалізації молодіжної політики ЄС віднесені інституційні, політико-правові, організаційні та фінансові. Проаналізовано означені механізми. Розглянуто нормативно-правові акти ЄС, ООН та Ради Європи, що закріплюють принципи, сфери та механізми реалізації молодіжної політики в країнах ЄС.

З’ясовано інструменти молодіжної політики, що застосовуються в рамках ЄС: загальні (молодіжні ради, парламенти, форуми; інформування молоді; політична участь молоді; підтримка молодіжних проектна та ініціатив; розвиток молодіжних організацій, участь молоді у неурядових організаціях і політичних партіях, розширення участі молоді в роботі засобів масової інформації) та спеціальні. Проаналізовано такі спеціальні інструменти, як проект «Структурний діалог», програма «Молодь в дії» та програма «Еразмус+», визначені завдання кожної з них. Розглянуто проекти, що застосовувались в Україні, як учасниці Східного партнерства в рамках означений програм. Встановлено джерела фінансування молодіжної політики, а саме: кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти міжнародних та національних неурядових організацій, спрямовані на реалізацію окремих проектів та програм молодіжної політики як в рамках країн-членів ЄС, так і в межах країн-партнерів ЄС.

Біографія автора

T. M. Krasnopolska, Національний університет «Одеська юридична академія»

к. політ. н., доцент, доцент кафедри політичних теорій

Посилання

Алекссев С. В. Молодежная политика в Європе и России (сравнительный анализ). Проблемы постсоветского пространства. 2017. № 4(1). С. 49–56.

Беляева Н. М. Молодые европейцы или молодые граждане европейских стран? (к вопросу о единой системе ценностей европейского молодежи). Вестник пермского университета. Серия: политология. 2010. № 4. С. 65–76.

Европейская хартия участия молодежи в муниципальной и региональной жизни 1992 г. (пересмотренная 21 мая 2003 года). 10-я Сессия. 21 мая 2003 г. Приложение к Рекомендации 128. Council of Europe. Official site. URL: https://rm.coe.int/16807038ee

Кларийс Р. Работа с молодежью в Европе: сильные и слабые стороны. Образовательная панорама. 2015. № 2(4). С. 29–35.

Криворученко В. К. Молодежь и молодежная политика. В 2 ч. Ч. 1.М.: Московский гуманитарный университет, 2005. 216 с.

Никитенко А. И. Молодежная политика в Европейском Союзе: современное состояние. PolitBook. 2014. № 3. С. 113–120.

Обіход М. Сучасний стан реалізації державної молодіжної політики в європейських країнах. Демократичне врядування: науковий вісник. 2017. Вип. 18/19. Львівський регіональний інститут державного управління. Офіційний сайт. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk18_19/fail/Obihod.pdf

Павлович А., Ежовский М. Молодежная политика в странах Восточного партнерства Обзор молодежной политики в странах Восточного партнерства и европейских механизмов ее поддержки. Варшава: Фонд развития системы образования, Министерство иностранных дел Республики Польша, 2018. 103 с. SALTO-YOUTH. URL: https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3870/Overview%20of%20Youth%20Policy%20in%20EaP%20

Countries_RUS.pdf?

Erasmus+. European Commission. Official website. URL: http://ec.europa.eu/ programmes/erasmus-plus.

EU Strategy for Youth – Investing and Empowering 2009. EU law – EUR-Lex. Official website.

URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1472634381175&uri=CELEX:52009SC0548.

European Commission white paper – A new impetus for European youth. Publications Office of the EU. Official website. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a3fb3071-785e-4e15-a2cd-51cb40a6c06b

European Pact for Youth. Booking & Co. URL: http://cdn02.abakushost.com/agenzijazghazagh/ downloads/youth_pact_en.pdf

Youth in Action Programme. European Commission. Official website. URL: http://ec.europa.eu/youth/success-stories/youth-in-action_en

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціально-політичні проблеми міжнародних відносин та світової політики