Інститут сім’ї в міграційних процесах громадян України до Німеччини.

Автор(и)

  • M. M. Kasyanova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. I. Shkodych Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.6

Ключові слова:

міграція, інститут сім’ї, українці, Німеччина, українські сім’ї, адаптація

Анотація

У статті автори досліджують міграційні процеси українських сімей до Німеччини. Інститут сім’ї є одним із найдавніших, що сформувався під впливом соціальних процесів, його роль є визначальною як для соціології, так і для міграційних процесів; він є основним носієм культурних зразків, оскільки правила, звичаї і традиції сімейного життя є специфічними для кожного суспільства. Можливість вільного пересування є однією з найважливіших цінностей сьогодення, тому міграційне питання є одним із найактуальніших для України як держави-донора великої кількості мігрантів.

Здійснено спробу охарактеризувати важливість інституту сім’ї у міграційних процесах з України. Причиною перетворення тимчасової міграції на постійну є те, що відбувається об’єднання сімей українців за кордоном, що тимчасово виїхали раніше, проте залишилися на тривалий строк в країні перебування та перевезли свої сім’ї у зв’язку з погіршенням стану життя на батьківщині, можливістю працевлаштування інших членів сім’ї.

Дослідження здійснено на основі офіційних даних та власного соціологічного опитування, розробленого авторами. Результати дослідження допомогли при аналізі сімей українських мігрантів, їх діяльності за межами батьківщини, визначенню їх адаптивності до умов нового середовища. Наше дослідження доводить те, що українські мігранти є вагомою складовою німецького суспільства. Об’єднуючись у громади та організації, вони мають підтримку один одного, аби менше сумувати за домом та спілкуватися з людьми, що стовідсотково розуміють інших мігрантів та їх проблеми. Сім’ї є повноправними одиницями сучасного суспільства, яке формує нове бачення та розуміння світу мігрантів.

У даній статті автори приділили увагу розвитку та адаптації українських сімей до нового середовища перебування. Виявлено та описано актуальні причини імміграції до Німеччини. Автори окреслили основні етапи функціонування українських сімей мігрантів в умовах адаптації.

Біографії авторів

M. M. Kasyanova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. політ. н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої  політики

A. I. Shkodych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач

Посилання

Васильківський Д.М., Осійчук О.А. Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасний стан, причини, наслідки/ Д.М. Васильківський, О.А. Осійчук// Вісник Хмельницького національного університету. – №1’2009. – С. 97-100.

Маркова М.В., Ветрила Т.Г. Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім’ї

/ М.В. Маркова, Т.Г. Ветрила // Український вісник психоневрології. – 2009. – Том 17, вип. 1 (58). – с. 89-92.

Герасименко Г.В., Позняк О.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України/ Г.В. Герасименко, О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка – 2006. – № 1. – с. 46-54

Baykara-Kumme H. Immigrant Families in Germany. Intergenerational Solidarity in Later Life // Weissensee Verlag, Berlin, 2008. – 19-31;115-145; 191-207p.

Pflegerl J., Trnka S. Migration and the Family in the European Union// ÖIF Schriften Heft 13, 2005. – 234p.

Gøsta Esping-Andersen The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press & Princeton: Princeton University Press, 1990 – 264 p.

Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

Statista [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/370558/

umfrage/monatliche-nettoloehne-und-gehaelter-je-arbeitnehmer-in-deutschland/

Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців) історія і сучасність/ Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції – Львів, 2016 р.

Соціологічне опитування, розроблене авторами Касьянова М.М. та Шкодич А.І.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua .

Eurostat Statistics Explained [Electronic resourse]. – Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics.

Міграція в Україні: факти і цифри// Міжнародна організація з міграції (МОМ) Представництво в Україні. – 2016. – с. 10-19.

Ostner I R.eif M. Turba H. Family Policies in Germany// Third report for the project‚ Welfare Policies and Employment in the Context of Family Change.

Ровенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять/ О. Ровенчак // Політичний менеджмент. – 2006. – №2. – с. 127-127.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник : [у 2 кн.]: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія [для студентів вищих навч. закладів] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Либідь, 2006. – Кн.2. – 560 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціально-політичні проблеми міжнародних відносин та світової політики