Владно-ресурсні аспекти геополітики і формування ризиків стосовно країн Латинської Америки і Карибського басейну.

Автор(и)

  • O. V. Barabash Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.5

Ключові слова:

щастя, політика щастя, декоммодифікація, соціальна держава, моделі соціальної держави, лібертаріанство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми щастя та політики щастя в соціальних державах. Метою роботи є визначення ролі соціальної держави в формуванні суспільства щасливих людей та шляхів реалізації нею «політики щастя». Наукова новизна дослідження у визначенні можливості здійснювати політику щастя в умовах конкурентного суспільства. У дослідженні показано зростання інтересу до проблеми щастя як науковців, так і політиків. Відмічається міждисциплінарний підхід до вивчення проблеми щастя. Зазначено, що уявлення про шляхи формування соціально справедливого суспільства змінюються. Приділяється увага дискусії щодо максималізації щастя як мети уряду. Визначається суть соціальної держави, яка найбільш послідовно реалізує завдання створення гідних людини умов існування. Доведено значення свободи в забезпеченні щастя людини та необхідність надання державою соціального захисту від негативного впливу на суспільство економічної свободи, ринку. Рівень захисту громадян від ринку (рівень декоммодифікації) розглядається як один з критеріїв різних моделей соціальної держави. Аналізуються та оцінюються різні стратегії найкращого задоволення потреб суспільства та їх практичне застосування в різних країнах: традиційно ліва (підтримує державну гарантію задоволення людських потреб); традиційно права (задоволення потреб залежить від ринку); стратегії, що поєднують ознаки цих двох стратегій («гібридні»). Відмінність між країнами, які використовують «гібридні» стратегії, в тому чого більше – «ринку» чи «регулювання ринку задля задоволення потреб населення». Як приклад розглядається використання «гібридних» стратегій в Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія, де існувала «економіка ринкового соціалізму». Визначається сумісність лібертаріанських ідей з проголошеною в Україні політикою щастя. Зроблено висновок, що реалізація прагнень сформувати суспільство щасливих людей в Україні залежить від побудови соціальної держави.

 

Біографія автора

O. V. Barabash, Запорізький національний університет

політ. н., професор, професор кафедри політології

Посилання

Алексеенко О. А., Пятаков А. Н. Venesuela: prueba por la crisis / О. А. Алексеенко, А. Н. Пятаков // IBEROAME´RICA. – 2019. – №2. – P. 67–83.

AMLO protesta como nuevo presidente de Me´xico; inicia la Cuarta Trancformasio´n [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpps://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-presidente-mexico-protesta-como-nuevo-presidente-mexico-inicia-cuarta-transformasion/

Analizan futuro de las relaciones entre América Latina, El Caribe y Euroasia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.guatemala.gob.gt/analizan-futuro-de-las-relaciones-entre-america-latina-el-caribe-y-euroasia/

Atkinson R. D., Lind M. National Developmentalism: From Forgotten Tradition to New Consensus / Robert D. Atkinson, Michael Lind // American Affairs. – 2019 Volume III, – №2 (Summer 2019): – P. 165–191.

Барабаш О. В. Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку / О. В. Барабаш // Вісник Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2019. Том 2. – № 41. – С. 103–117.

Барановский В. Г. Трансформация глобального миропорядка: динамика системных изменений / В. Г. Барановский // Полис. Политические исследования. – 2017. – № 3.– C. 71–91.

Beck U. Emancipatory catastrophism: What does it mean to climate change and risk society? / Ulrich Beck // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://epub.ub.uni-muenchen.de/58703/1/Beck_Emancipatory_ catastrophism.pdf

Богданов О. Н. Американская гегемония и факторы системной нестабильности в XXI веке / О. Н. Богданов // Mеждународные процессы. – 2014. Том 12. – № 3 (38). – С. 8–22.

Вара А. М. Ульрих Бек в Латинской Америке / А. М. Вара // Глобальный диалог. – 2015. Том 5. № – 2. – С. 28–29.

Владислав Сурков: Долгое государство Путина. О том, что здесь вообще происходит [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html

Сonnolly B. Yale historian shares ‘sobering’ analysis of the past, and an action plan for the present, in new book / Bess Сonnolly // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://news.yale.edu/2017/03/16/yale-historian-shares-sobering-analysis-past-and-action-plan-present-new-book

Diamond L. Ill Winds: Saving Democracy From Russian Rage, Chinese Ambition, And American Complacency. New York : Penguin Press, 2019. 368 p.

From NAFTA to USMCA free trade in North America today & tomorrow. Understanding the Renegotiation of the North American Free Trade Agreement [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.livingstonintl.com/nafta/

Guatemala's anti-corruption CICIG body to shut down: What to know. As CICIG's mandate comes to an end this week, here's why the anti-corruption body mattered and what happens next. by Sandra Cuffe 1 Sept 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.aljazeera.com/news/2019/08/guatemala-anti-corruption-cicig-body-shut-190830225625800.html

Денисенко І. Д. Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації / І. Д. Денисенко // Український соціум. –2013. – № 3 (46). – С. 32–43.

Дугин А. Г. Квадриполяризм и мышление в терминах больших пространств / А. Г. Дугин // Левиафан : Гегемония и многополярность (вып. 4) / [Под. ред. А. Г. Дугина; Ред.–сост. Савин Л. В.]. – М.: Евразийское Движение. – 2012. – С. 7–23.

Ермолаев А. В. Мы входим в период магии, чудес и неуспешных фокусов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yxdbgrHrUFs

Ивановский З. В. Латинская Америка в новом тысячелетии. Социальная панорама и динамика политических процессов / З. В. Ивановский // Латинская Америка. – 2019. – №8. С. 6–22.

Карасев Д. Ю. Историческая социология власти Майкла Манна / Д. Ю. Карасев // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2016. Том XIX. – № 4 (87). – С. 5-23.

Куц Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору: [монографія] / за наук. ред. Ю. І. Макара. Харків: Віровець А. П.; «Апостроф», 2011. 300 с.

Levitsky S., Ziblatt D. How democracies die. New York: Crown, 2018. 312 p.

Mainwaring S., Scully R. T. Latin America: Eight Lessons for Governance. Journal of Democracy. 2008. Vol. 19. № 3. P. 112–127.

Мелентьева Н. В. Деконструкция однополярной гегемонии: об арсенале контргегемонического дискурса / Н. В. Мелентьева // Левиафан : Гегемония и многополярность (вып. 4) / [Под. ред. А. Г. Дугина; Ред.-сост.

Савин Л. В.]. – М.: Евразийское Движение, – 2012. – С. 25–37.

Мельвиль А. Ю. Методология “воронки причинности” как промежуточный синтез “структуры и агента” в анализе демократических транзитов / А. Ю. Мельвиль // – Полис. Политические исследования. – 2002. – № 5. – С. 54–59.

Морозов Д. В. Гватемала: коррупция непобедима? / Д. В. Морозов // Латинская Америка. – 2019. – № 9. – С. 6–22.

Николас Мадуро: в Венесуэле будет мир [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=n7bcUng3Ztk

Пешком через Закрытую Границу l Колумбия – Венесуэла l Как люди живут l Лядов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=chrOu6ic6XM

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання [Текст] : монографія / М. А. Польовий ; ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2011. – 286 с. : табл. – Бібліогр.: с. 258–284.

Саямов Ю. Н. Латинская Америка в контексте формирования новой системы международных отношений / Yuri N. Saya´mov // IBEROAME´RICA – 2019. – №1. – P. 44-64. 30. Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. полит. науки; Ред. кол.: Малинова О.Ю., гл. ред., и др. – М., 2017. – Вып. 5: Политика идентичности. – 356 с. – (Сер.: Политология).

The Global Risks Report 2019 14th Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

The Geopolitics of TTIP. Repositioning the Transatlantic Relationship for a Changing World. Washington: Center for Transatlantic Relations, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=3A9yzB0rH2A

The 23rd Annual Conference of the Development Bank of Latin America. Published Washington, D.C., USA published: 12/09/2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.idea.int/news-media/news/23rd-annual-conference-development-bank-latin-america

Trump’s War on the ‘Deep State’ Turns Against Him / By Peter Baker, Lara Jakes, Julian E. Barnes, Sharon LaFraniere and Edward Wong // The New York Times. – 2019. October 24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nytimes.com/2019/10/23/us/politics/trump-deep-state-impeachment.html

Ткач О. І. М’яка сила" як характерна ознака політичного впливу великої держави за умов багатополярного світу в латиноамериканському регіоні / О. І. Ткач, А. О. Ткач // Politology bulletin. – 2018. – Iss. 80. – С. 77-85.

Харитонова О. Г. Политические режимы и режимные изменения в зеркале научного дискурса / О. Г. Харитонова // Вестник РУДН. Серия: политология. – 2017. Т. 19 – № 4 – С. 379–391.

Яковлев, П. П. «Эффект Трампа» или Конец глобализации? : монография / П.П. Яковлев. – Москва : РУСАЙНС, 2017. – 144 с.

Яницкий О. Н. Вызовы и риски глобализации. Семь тезисов / О. Н. Яницкий // Социологические исследования. – 2019. – № 1. – С. 29-39.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://twitter.com/NicolasMaduro

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://twitter.com/nayibbukele

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gob.mx/presidencia/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціально-політичні проблеми міжнародних відносин та світової політики