Громадський контроль як вид публічного аудиту

Автор(и)

  • О. М. Чальцева Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2022.7.7

Ключові слова:

публічний аудит; громадський контроль; інститути; експертиза; державна влада

Анотація

Участь громадян у політичному процесі та реалізація діалогової взаємодії між владою і суспільством забезпечуються виконанням такої функції публічної політики, як громадський контроль, який в свою чергу відноситься до особливого виду публічного аудиту.
Інституалізовані практики громадського контролю в демократичних державах представляють досить широкий набір інструментів, який будується, перш за все, навколо принципів прозорості державної влади й участі суспільства в її роботі. Інституалізованими формами публічного контролю є: громадсько-публічний аудит (забезпечує перевірку підзвітності органів державної влади, виконання ними організаційно-функціональних зобов’язань) та громадсько-публічна експертиза (процесуальноправова форма громадського контролю, яка забезпечує аналіз державно-управлінської практики шляхом з’ясування її адекватності інтересам громадськості). У поле громадського контролю потрапляють усі види діяльності публічної влади (фінансова, політична, правова) й самі фігуранти публічного процесу. Вирішення проблем громадського контролю в політичних системах, залежить від готовності держави до відкритого діалогу з суспільством і адекватного реагування на проблеми, які необхідно вирішувати на основі солідарності, субсидіарності та консенсусності.
Інституціоналізація публічного аудиту і громадського контролю в Україні ще знаходиться в стадії свого методологічного, нормативного та практичного оформлення і становлення. Можна виділити деякі новостворені мережеві інституціоналізовані структури публічного аудиту в політичному просторі, насамперед – це експертні співтовариства, громадські організації, мережеві структури, створювані з ініціативи держави, які об’єднують у собі аналітичні групи, представників влади, консультантів, менеджерів та ін.

Біографія автора

О. М. Чальцева , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. політ. н., професор

Посилання

Чальцева О.М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика. Монографія. Вінниця: ФОП Барановська Т.П., 2017. 336 с.

Hirschman A.O. Exit, Voice and Loyalty. Harvard University Press, Cambridge,Mass, 1983.135 p.

Healey P. Policy Processes in Planning? // Policy and Politics. 1990. 18(1). Р. 91–103.

Буханевич А.І. Публічний контроль за діяльністю органів державної влади: теоретикометодологічний аналіз.Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. К. 2011. 21с.

Аудит адміністративної діяльності: Теорія і практика / Пер.з англ.. В.Шульга. К.: Основи, 2000. 190 с.

Обушна Н. Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні // Державне управління: теорія та практика. 2015. № 1. С. 41-48. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2015_1_8

Civil Society Procurement Monitoring (CSPM): http://monitoring.transparency-usa.org

Филиппинская Организация гражданского общества Government Watch (G-Watch): https://gwatchdeped.wordpress.com/textbook-count/ ;Африканський центр економичного розвитку (African Centre for Economic Growth (ACEG)), Найроби. Регіональний офіс Міжнародного центру економічного розвитку (ICEG) в Африці: http://www.aceg.org

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)): http://www.osce.org/odihr/elections/68439?download=true

Про громадський контроль: проєкт Закону України від 13.05.2015 р. No 2737-1, н.д. Н. Королевська, Ю. Солод. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ JH2411AA

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-18: https://nabu.gov.ua/zmist-ta-pryncypy-diyalnosti

Сайт системы электронных закупок ProZorro: https://prozorro.gov.ua/

Оболенський О.Ю., Обушна Н.І. Публічний аудит: цілі та економічний зміст // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Харків. регіональний ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2015. Вип.1(48) – С.84-92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси