Сучасні підходи до визначення публічної політики

Автор(и)

  • В. О. Філіпчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Г. Ф. Постригань Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2021.6.3

Ключові слова:

політика; публічна політика; публічна сфера; публічність; політичний процес; комунікація

Анотація

Публічна політика торкається багатьох вимірів «політичного», що вимагає від дослідників не тільки характеристики кожного виміру, але і встановлення взаємозв’язків і перетинів, з яких складається система координат публічної політики. Метою цього дослідження є розкриття змісту існуючих підходів до визначення «публічна політика» та обґрунтування використання комплексного (який би враховував вся виміри) підходу до розкриття сутті даного феномена. У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «публічна політика». Для пояснення даного феномена зіставляються два поняття – «politics» та «policy». Обґрунтовано використання комплексного підходу до розкриття сутності публічної політики. Проаналізовано низку труднощів, з якими стикаються дослідники при вивчення публічної політики як діяльності держави. Розкрито складний характер публічної політики, який пов’язаний з тимчасовою природою публічних процесів, різноманіттям учасників і політичних умов, а також ймовірною і відносною природою її результатів через взаємопов’язані і взаємообумовлені виміри, такі як інформаційно-дискурсивний, діяльнісно-активістський, управлінський і просторовий. Автори доходять висновку, що більш глибока розробка національних особливостей «публічної політики», в тому числі пошук конкретних точок її практичного застосування і використання, дозволить ефективно впроваджувати її в суспільне життя. У зв’язку з цим великого значення набуває дослідження включеності громадян в сферу державногромадського управління та їх участі в публічній політиці, що дозволить владі своєчасно враховувати думки громадян про важливість вирішення різних соціально-економічних проблем і проводити корекцію управлінських рішень, а населенню виявляти ініціативу і впливати на процеси прийняття управлінських рішень.

Біографії авторів

В. О. Філіпчук , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

к. н. з держ. упр.

Г. Ф. Постригань , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

к. філос. н., професор

Посилання

Андерсон Д. Публичная политика: введение. Публичная политика: от теории к практике / Н. Ю. Данилов, О. Ю. Гурова, Н. Г. Жидкова. Спб., 2008. С. 11-34.

Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и управляющим субъектам . Полис. 2011. No 3. С. 72-87.

Питерс Б.Г. Политические институты: вчера и сегодня. Политическая наука: новые направления. М., 1999. С. 218-231.

Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством, или Игра теней на лике власти. Полис. 2011. № 5. С. 70-98.

Шматко Н.А. Феномен публичной политики. Социологические исследовани. 2001. No 7. С. 106-112.

Anderson J.E. Public Policymaking: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company. 2003. P. 1-34.

Brodie E., Cowling E., Nissen N., Paine A.E., Jochum V., Warburton D. Understanding Participation: A Literature Review. December 2009. URL: http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/47/files/Pathways-literature-reviewfinal-version.pdf (9.04.2020).

Capano, G. Introduction: Multidimensional World of Policy Dynamics. European and North American Experiences in Policy Change. Policy Drivers and Policy Dynamics / G. Capano, M. Howlett. London. 2009. P. 1-12.

Dye T.R. Understanding Public Policy. Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall. 2008. 354 p.; Sharkansky I. Policy Analysis in Political Science. Chicago: Markham. 1970. 476 p.

Frohock F.M. Public Policy: Scope and Logic. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979. 332 p.

Habermas, J. Between Facts and Norms. Cambridge, 1996. 631 p.

Heidenheimer A., Heclo H., Adams C. Comparative Public Policy: The Politics of Social Choice in America, Europe and Japan. New York: St. Martin Press. 1990. 416 p.

Kingdon J. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little, Brown & Co. 1984. 240 p.

Rhodes R., Marsh D. Policy Network in British Politics. A Critique of Existing Approaches. Policy Network in British Government / eds.: D. Marsh, R. Rhodes. Oxford: Clarendon Press. 1992. P. 1–26.

Sabatier P.A., Jenkins-Smith H.C. Theories of the Policy Process. Oxford: Westview Press. 1999. 344 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки