Роль громадянського суспільства у проєктуванні публічної політики в Україні

Автор(и)

  • О. М. Чальцева Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2020.5.10

Ключові слова:

громадянське суспільство; інститути; публічна політика; капітал; громадський сектор

Анотація

Процес інституціоналізації громадянського суспільства в Україні як одного з головних акторов публічного поля політики має свої специфічні особливості, які впливають на якість публічного капіталу та стан політичної системи.

Кризові явища в політичній системі України, які призвели до зміни влади, сплеску громадянської активності та появи нових форм взаємодії публічних акторов, актуалізували питання аналізу та моніторингу громадянського сектора в державі та визначення його ролі у формуванні публічної політики.

Процес інституціоналізації громадянського суспільства в українському публічному просторі проходить у тісному взаємозв’язку з державними інститутами, які також структурно і функціонально змінюються, втрачаючи традиційні функції і піддаючись інноваціям. Інституціональні перетворення запускають механізми змін у системі взаємин акторов і форматують нові практики співпраці. Складні та фрагментовані взаємодії державних і недержавних інститутів (нових і тих, що реформуються) публічної політики створюють множинність мережевих практик співпраці і формують публічний капітал сучасної політичної системи України.

Формування нової моделі публічної політики в Україні по траєкторії «знизу – вгору» (інститутами громадянського суспільства) проходить у відповідності з глобальними тенденціями змін інститутів і практик взаємодій акторов політичних процесів, але має суттєві особливості і труднощі. Унікальність українського варіанту полягає в тому, що громадянське суспільство швидше і результативніше інституціоналізується як публічний актор, ніж держава, яка не «встигає» інституціонально підлаштуватися під зміни і в силу обмеженості традицією попередньої управлінської моделі гальмує участь громадського сектору в політичному житті, створюючи імітаційні практики публічності.

Біографія автора

О. М. Чальцева , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д. політ. н., завідувач кафедри

Посилання

Оценка состояния и развития гражданского общества в России / Проблемы, инструменты и региональная специфика / Под ред. В.Н.Якимца М.: КРАСАНД, 2010. 200 с.

Резник Ю.М. Введение в социальную теорию: социальная системологии. М.: Наука., 2003.525 с.

Бебик В. М. Електоральний політичний маркетинг: теорія і міжнародна практика. Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2011. № 4. С. 325-331.

Никовская Л.И., Якимец В.Н. О состоянии институтов публичной политики. Власть. 2015. № 6. С. 16-22.

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/68/2016

Офіційний сайт президента України. URL: http://www.president.gov.ua/ru/content/pub_info.html

Червякова О.В. Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні. Публічне урядування. Випуск№ 3 (4). 2016. С. 198-206.

Індекс громадянського суспільства CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia в Україні. URL: https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society

Державна служба статистики України. URL: http://www. ukrstat.gov.ua

Індекс сталості розвитку громадянського суспільства в Україні/ Творчий центр ТЦК.

URL: http://ccc-tck. org.ua/

Чальцева О.М. Роль політичних протестів в публічному діалозі (український і російський досвід). Гілея: науковий вісник. 2013. Випуск 75 (№ 8). С.480-482.

Степаненко В. Политическая публичность в трансформации: дискурсы, символизации и практики в Украине в 2000-х гг. Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. Сборник научных трудов под редакцией М. Соколовой, В. Фурса. Вильнюс: ЕГУ, 2008. 224 с. С. 56-76.

The Go To Think Tank Index. URL: http://gotothinktank.com/index

Деловое издание Hubs. URL: http://hubs.ua/starter/pervy-j-vy-pusk-opan-data-startapov-v-1991-70489.html

Інкубатор 1991. URL: http://1991.vc/about/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-15

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси