«Malleus Maleficarum» сучасного суспільства: передумови і поширеність тортур у ХХІ столітті та політика протидії тортурам

Автор(и)

  • Д. В. Ягунов Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2020.5.8

Ключові слова:

катування; нелюдське поводження; Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав людини; Комітет запобігання катувань; Рада Європи; «посиленні методи допиту»; запобігання катуванням; розслідування катувань; передумови катувань у ХХІ столітті

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феномену тортур у ХХІ столітті. Головна теза, яка пояснює не лише відновлення тортур як феномену у ХХ столітті, проте й на додаток поширення цього феномену у новому тисячолітті, пов’язана з категорією «убезпечення». Так, для цілей пояснення феномену тортур у ХХІ столітті особливого значення набуває концепція розкидування мереж соціального контролю та, як наслідок, збільшення класів, типів та видів девіантів, яких потрібно контролювати для цілей «убезпечення». З одного боку, національні системи кримінальної юстиції не можуть впоратися з таким завданням – поводитися з девіантами у рамках формальних процедур, закріплених у національному законодавстві. З іншого боку, самі громадяни, народжені у часи III та, що є більш важливим, IV модуляції соціально-контрольних практик, в обмін на свою споживацьку свободу вимагають більшого «убезпечення», де вже не мають значення шляхи та методи досягнення відповідної «концентрації безпеки». Підтвердженням цього є дані численних досліджень та опитувань населення країн Європи та Північної Америки, де від третини до половини громадян допускають застосування тортур до терористів з метою того самого «убезпечення». Причому це все відбувається на фоні тотального соціального контролю за простором і думками. Практична можливість застосування тортур до «терористів» відкриває «скриньку Пандори», де відкривається широка перспектива застосування катувань проти інших «небезпечних злочинців» – колаборантів, sex-offenders, членів організованих злочинних угруповань тощо. Причому цей список має небезпеку піддаватися розширенню. Можна зробити висновок, що «боротьба з катуванням» у ХХІ столітті – це відображення дуалістичного процесу: спроба ще більшого «убезпечення суспільства» з одночасним фіаско такого «убезпечення». Застосування тортур до підозрюваних, на жаль, є поширеною практикою навіть у західних демократіях, але розгалужена система правових гарантій, створена у другій половині ХХ століття, допомогла зробити застосування катувань та нелюдського поводження максимально рідким явищем, наскільки це можливо, у чому на регіональному рівні це – велика заслуга Ради Європи, КЗК та ЄСПЛ.

Біографія автора

Д. В. Ягунов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

Заслужений юрист України, к. н. держ. упр., MSSc in Criminal Justice, доцент

Посилання

O’Mara S. Why Torture Doesn’t Work. The Neuroscience of Interrogation. Cambridge, Massachusetts; London, England, 2015. 322 р.

Greer S. Is the Prohibition against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Really ‘Absolute’ in International Human Rights Law? Human Rights Law Review, 2015. 15. P. 7-37.

Ягунов Д. Пенітенціарна політика як складова соціального контролю. Одеса: Фенікс, 2020. 674 с.

Langbein J. Torture and Plea Bargaining. The University of Chicago Law Review, 1978. Vol. 46. 1.

Einolf C. The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis. Sociological Theory, June 2007. 25. 2.

Stanley E. Torture, Truth and Justice: The Case of Timor-Leste. New York: Routledge, 2009. 216 p.

Фуко М. Надзирать и наказывать. Москва, 1999. 480 с.

Chui W., Nellis М. ‘Creating the National Probation Service – New Wine, Old Bottle?’, in Moving Probation Forward: Evidence, Arguments and Practice. W. Chui and M. Nellis (eds.). Pearson Education Limited, 2003.

Torture in UK law. URL: www.justice.org.uk/torture-uk-law/

Treason Act 1708. URL: www.legislation.gov.uk

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. Киев: Центр учебной литературы, 2020. 140 с.

Kyrychenko V., Sokalska O. Western Penitentiary Tradition in the Kingdom of Poland. Journal on European History of Law, 2020. 20.

Диса К. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVІІ-XVІІІ століття. Київ: Критика, 2008. 304 с.

Greer S. Is the Prohibition against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Really ‘Absolute’ in International Human Rights Law? Human Rights Law Review, 2015. 15. P. 7-37.

Silverman L. Tortured Subjects: Pain, Truth, and the Body in Early Modern France. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Versluis A. The New Inquisitions Heretic-Hunting and the Intellectual Origins of Modern Totalitarianism. Oxford: Oxford University Press, 2006. 190 p.

Ягунов Д. Паноптизм і пенальні практики суспільства Постмодерну. Вісник Львівського університету. Філософсько-політичні студії, 2020. Вип. 30. С.240-249.

Ягунов Д. Пунітивне місто постмодерну: до питання про дисперсію соціального контролю у ХХІ столітті. Політичне життя, 2020. Вип. 3. С. 34-50.

Фуко M. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978 – 1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010. 448 с.

Larissa T. Torture and Brutality in Medieval Literature. Negotiations of National Identity. Rochester, NY, 2002. 326 р.

ООН: осознание трагедии – путь к преодолению её последствий. URL: www.un.org/ru/events/slaveryremembranceday/2007/backgrounder.shtml

Lovejoy P. The Impact of the Atlantic Slave Trade on Africa: A Review of the Literature. Journal of African History, 1989. 30. P. 368.

Historical Context: Facts about the Slave Trade and Slavery. URL: www.gilderlehrman.org/history-resources/teaching-resource/historical-context-facts-about-slave-trade-and-slavery

Banona C., Sépulchre J.-S. Belgium – Moving from Regrets to Reparations. URL: www.hrw.org/news/2020/06/30/belgium-moving-regrets-reparations

У Бельгії прибрали пам’ятник свого короля на тлі протестів Black Lives Matter. URL: www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/9/7110896/

Dedieu J.-P. The Spanish Inquisition. Current Research in Perspective. Rome, 2008. P. 51-69.

Bagaric M., Clarke J. Not Enough Official Torture in the World? The Circumstances in Which Torture Is Morally Justifiable. University of San Francisco Law Review, Spring 2005. P. 581-616.

Chilton A., Versteeg M. International Law, Constitutional Law, and Public Support for Torture. Research and Politics, January-March 2016. P. 1-9.

Tainted by Torture. Examining the Use of Torture Evidence. A report by Fair Trials and REDRESS, May 2018. 75 p.

McCoy A. A Question of Tortures: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror. New York: Henry Holt and Company, 2006. 310 p.

KUBARK Counterintelligence Interrogation. July 1963. Approved for release – January 1997.

McCoy A. Torture and Impunity. The U.S. Doctrine of Coercive Interrogation. Madison: The University of Wisconsin Press, 2012. 401 p.

Human Resources Exploitation Training Manual – 1983. July 2014. 76 p.

Miles A. Perspectives on Enhanced Interrogation. Congressional Research Service, January 8, 2016. 25 р.

«Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland», application № 7511/13, judgment 24.07.2014

Ягунов Д. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування. 4-те вид. Зі вст. словом Голови ДПтСУ О. Лісіцкова. Одеса: Фенікс, 2011. С. 254-256.

Schiemann J. Does Torture Work? Oxford University Press, 2016. 311 р., Р. 32.

European Parliament resolution of 11 February 2015 on the US Senate report on the use of torture by the CIA (2014/2997(RSP))

Weissbrodt D., Heilman C. Defifining Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment. Law and Inequality, 2011. 29. P. 343-394.

Спенсер Г. Социальная статика. Киев: Гама-Принт, 2013. 496 с., С. 260.

Rusche G., Kirchheimer O. Punishment and Social Structure. New York: Columbia University Press, 1933.

National Assistance Act 1948. URL: www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/29

5 Reasons Why Torture Does Not Work and Can Never Be Justified. URL: www.humanrightscareers.com/issues/reasons-why-tortre-does-not-work

Blakeley R. Why torture? Review of International Studies, 2007. 33.

Report of the Senate Select Committee on Intelligence Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program. With Foreword by Chairman Feinstein and additional and minority views. December 9, 2014. 113th Congress, 2d Session, S. Report. 113-288.

Smith M., Zeigler M. Terrorism before and after 9/11 – a More Dangerous World? Research and Politics, October-December 2017. 1-8.

How many people are killed by terrorists worldwide? URL: www.ourworldindata.org/terrorism#how-many-people-are-killed-by-terrorists-worldwide

Number of suspects arrested for terrorism offences in the European Union from 2010 to 2019. URL: www.statista.com/statistics/746578/number-of-arrested-terror-suspects-eu/

«Gerashchenko v. Ukraine», application № 20602/05, judgment 07.11.2013

Kapustyak v. Ukraine», application № 26230/11, judgment 03.03.2016

«Klass v. Germany», application № 15473/89, judgment 09.07.1991

«Kobets v. Ukraine», application № 16437/04, judgment 14.02.2008

«Kulik v. Ukraine», application № 34515/04, judgment 02.02.2017

«Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine», applications № 2278/03, № 6222/03, judgment 20.05.2010

«Menesheva v. Russia», application № 59261, judgment 09.03.2006

«Bilyy v. Ukraine», application № 14475/03, judgment 21.10.2010

«Kovalchuk v. Ukraine», application № 21958/05, judgment 04.11.2010

«Mikiashvili v. Georgia», application № 18996/06, judgment 09/10/2012

«Süleyman Demir and Hasan Demir v. Turkey», application № 19222/09, judgment 24.03.2015

«Tomasi v. France», application № 12850/87, judgment 27.09.1992

«Yavuz v. Turkey», application № 67137/01, judgment 10.01.2006

«Berktay v. Turkey», application № 22493/93, judgment 01.03.2001

«Bursuc v. Romania», application № 42066/98, judgment 12.10.2004

«Abu Zubaydah v. Lithuania», application № 46454/11, judgment 31.05.2018

«Steven Willcox and Scott Hurford v. the UK» (dec.), applications № 43759/10, 43771/12

«Othman (Abu Qatada) v. the UK», application № 8139/09, judgment 17.01.2012

«Gäfgen v. Germany» [GC], application № 22978/05, judgment 01.06.2010.

«Tarasov v. Ukraine», application № 17416/03, judgment 31.10.2013.

«Zyakun v. Ukraine», application № 34006/06, judgment 25.02.2016.

«Harytyunyan v. Armenia», application № 36549/03, judgment 28.06.2007

A Public Divided: Americans’ Attitudes about Torture. URL: www.ropercenter.cornell.edu/public-divided-americans-attitudes-about-torture

Flavin P., Nickerson D. Reciprocity and Public Opinion on Torture. URL: www.researchgate.net/publication/228890514_Reciprocity_and_Public_Opinion_on_Torture73. Amnesty poll finds 29% say torture can be justified. URL: www.bbc.com/news/uk-27387040

Stop Torture Global Survey. Amnesty International, 2014.

Global opinion varies widely on use of torture against suspected terrorists. URL: www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/09/global-opinion-use-of-torture76. Torture Can Be Useful, Nearly Half of Americans in Poll Say. URL: www.nytimes.com/2016/12/05/world/americas/torture-can-be-useful-nearly-half-of-americans-in-poll-say.html77. Almost half of Americans see torture as acceptable, Red Cross survey finds. URL: www.theguardian.com/world/2016/dec/05/torture-survey-red-cross-people-on-war-poll

One in five Swiss justifies torture of combatants. URL: www.swissinfo.ch/eng/society/icrc-survey_one-in-five-swiss-justifies-torture-of-combatants-/42730250

People on War: Canadians’ changing attitudes on torture and warfare. URL: www.redcross.ca/blog/2016/12/people-on-war-canadians-changing-attitudes-on-torture-and-warfare

Four in ten Britons unsure if torture is always wrong. URL: www.freedomfromtorture.org/news/four-in-ten-britons-unsure-if-torture-is-always-wrong

Among millennials in 16 countries, Israelis least opposed to torture – poll. URL: www.timesofisrael.com/among-millennials-in-16-countries-israelis-least-opposed-to-torture-poll

Egypt: Systematic torture is a state policy. URL: www.cihrs.org/egypt-systematic-torture-is-a-state-policy/?lang=en

Over 14,300 people ‘tortured to death’ in Syria. UR: www.aa.com.tr/en/middle-east/over-14-300-people-tortured-to-death-in-syria/1889956

Surviving Death: Police and Military Torture of Women in Mexico. Amnesty International Report. London, 2016. 56 p.

Torture in Europe: The Law and Practice. Regional Conference Report. London: Redress Trust, September 2012. 44 p.

Кобзін Д., Черноусов А., Щербань С., Батчаєв В. Оцінка масштабів незаконного застосування сили в поліції України у 2018 році. URL: www.khpg.org/156146596787. Were 50 Million People Really Killed in the Inquisition?URL: www.ncregister.com/blog/were-50-million-people-really-killed-in-the-inquisition

Peters E. Inquisition. Berkeley: University of California Press, 1989.

Beaumont D. The Spanish Inquisition: Debunking the Legends. URL: www.strangenotions.com/spanish-inquisition

Historians say Inquisition wasn't that bad. URL: www.theguardian.com/world/2004/jun/16/

Lea H. A History of the Inquisition of the Middle Ages. In Three Volumes. Vol. II. New York: Harper & Brothers, Franklin Square, 1888. 587 p.

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. 688 с.

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 29th General Report of the CPT (1 January - 31 December 2019). Council of Europe, May 2020. 99 p.

For a torture-free world: Council reinforces EU policy towards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. URL: www.consilium.europa.eu

Amnesty International. Report on Torture. London: Gerald Duckworth & Co, Ltd., 1973. 224 p.

Guidelines on EU Policy Towards Third Countries on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – 2019 Revision of the Guidelines

Council conclusions on a rights-based approach to development cooperation, encompassing all human rights, 9987/14, May 2014.

United against all forms of torture: Applying a cross-cutting perspective to prevent, prohibit and redress torture globally: 18th EU-NGO Human Rights Forum, Brussels, 1-2 December 2016. URL: www.omct.org/reports-and-publications/european-union/2017/04/d24281

Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2017 [on the report of the Third Committee (A/72/439/Add.1)]

The negative impact of corruption on the right to be free from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. URL: www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-37-19/

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. URL: www.ohchr.org/En/HRbodies/opcAt/Pages/OPCATIndex.aspx

Ягунов Д. Українська пенітенціарна політика (1991 – 2020): узагальнення модуляцій та оцінка основних показників. European political and law discourse, 2020. Volume 7, issue 5. P. 109-158.

«Muršić v. Croatia» [GC], application № 7334/13, judgment 20.10.2016

«Neshkov and Others v. Bulgaria», applications № 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12, 9717/13, judgment 27.01.2015

The CPT publishes report on Ukraine. URL: www.coe.int/en/web/cpt/-/the-cpt-publishes-report-on-ukrai-1

«Murray v. the Netherlands» [GC], application № 10511/10, judgment 26.04.2016

«Mastromatteo v. Italy» [GC], application № 10511/10, judgment 26.04.2016

«Dickson v. the United Kingdom» [GC], application № 44362/04, judgment. 04.12.2007

«James, Wells and Lee v. the United Kingdom», applications № 25119/09, 57715/09, 57877/09, judgment 18.09.2012

Ягунов Д. Позитивізм та безпека суспільства або друге життя теорії природженого злочинця. Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2009. 6, ч. 2, т. 12. С. 132-138.

Ягунов Д. Sex offenders у політиці соціального контроля: до питання про реактуалізацію концепції небезпечного стану особи. Вісник Пенітенціарної асоціації України, 2020, 3(13). С. 115-129.

Kohl D. The Disease of Torture – The role of the CPT to perform preventive «medical» check-ups. Karl-Franzens University of Graz, Law School. URL: www.nhc.nl/assets/uploads/2017/07/David-Kohl-Topic-essay-1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-15

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси