Тексти офіційного політичного дискурсу як індикатор еволюції політичного режиму (на матеріалі промов українських президентів).

Автор(и)

  • N. O. Steblyna Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.14

Ключові слова:

політичний режим, політична промова, жанри політичних промов, аудиторії політичних промов, президенти України

Анотація

В українському науковому дискурсі промови політиків більше вивчаються з точки зору політичної лінгвістики, до уваги беруться здебільшого тексти зарубіжних політиків. До того ж, для вивчення промов найчастіше застосовуються якісні методи, що унеможливлює відслідковувати динаміку політичних процесів за тривалі періоди часу.

У статті на матеріалі 856 промов українських президентів: Ющенка, Януковича та Порошенка (за увесь період правління) із застосуванням формалізованого методу аналізу демонструється коливання параметрів політичних текстів залежно від зміни режиму.

Висувається гіпотеза про більш інтенсивну та різноманітну (у жанровому плані, планах форматів, інформаційних приводів, аудиторій, географії) комунікацію, притаманну більш демократичним режимам Ющенка та Порошенка. Перша частина гіпотези про більш інтенсивну комунікацію (за простим кількісним підрахунком промов) за часів Януковича підтвердилася лише частково – за два перші роки правління. Друга частина гіпотези підтвердилася.

За часів Ющенка та Порошенка використовувалися не лише основні жанри прямих звернень до аудиторії (промови, виступи, слова, звернення, заяви), але й більша кількість піджанрів. При цьому у статті зауважується, що основні жанри прямих звернень лишаються недостатньо вивченими у царині політичних наук.

Для виголошення промов третім та п’ятим президентами України створювалося більше різноманітних та унікальних форматів заходів (усього 29 та 39 позицій відповідно; 18 позицій у Януковича). Також інформаційні приводи їхніх прямих звернень були більш пов’язані із поточними подіями, ніж із календарними та історичними подіями. У той час як промови Януковича були менш різноманітними за згаданими у них форматами та частіше були викликані календарними та історичними приводами (58,7% історичних та календарних у Януковича, 46,3% у Ющенка, 44,9% у Порошенка).

Щодо аудиторій, можемо констатувати наявність однакових найбільш популярних аудиторій для усіх трьох політиків (народ, міжнародні інститути, парламент). Тим не менш, різниця відчувається у різному розподілі уваги до них та у більшій кількості згадок про аудиторії у демократичних лідерів. Географічні преференції дозволяють нам показувати різну спрямованість щодо міжнаціональних блоків (Західні країни для демократичних лідерів, країни СНД для Януковича), а також зафіксувати більшу увагу до регіонів у межах країни, ніж до зарубіжних країн, та до країн із авторитарними режимами відповідно у авторитарного лідера.

Біографія автора

N. O. Steblyna, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. н. соц. коммун., доцент, докторантка кафедри політології та державного управління

Посилання

Баровська А., Коваль І. Архів промов президента як чинник реалізації публічності інституту президентства. Актуальні проблеми державного управління, 2013. № 3. С. 39-44.

Гузак А. М. Типологічні особливості вживання прецедентних імен у політичній ораторській промові (на матеріалі промов американских президентів). Одеський лінгвістичний вісник, 2014. № 4. С. 56-59.

Заблоцький Ю. В. Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама). Одеський лінгвістичний вісник, 2015. № 5(1). С. 57-62.

Земская Ю., Кузнецова, Е. Спичрайтинг и копирайтинг: филология на службе интегрированных маркетинговых технологий. Филология и человек, 2014. С. 1-6.

Казанцева М. С. Спичрайтинг как технология подготовки политических текстов. Бизнес. Общество. Власть, 2010. № 5. С. 25-39.

Кльось С. Семантичні особливості функціонування фразеологізмів у політичному дискурсі (на основі промов діячів англійською мовою). Молодь і ринок, 2012. № 1. С. 106-110.

Куліш Т. В. Параноїдний стиль в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джозефа МакКарті). Мовні і концептуальні картини світу, 2014. № 50(1). С. 421-427.

Лосєва І. Мовностилістичні ознаки політичних промов. Нова філологія, 2012. № 50. С. 64-66.

Мацишина І. В. Формування політичної реальності України. Київ: ТОВ «Твори», 2019. – 376 с.

Скрипникова Н. Спичрайтинг в политическом дискурсе (на примере публичных выступлений президента РФ). Язык: история и современность, 2017. № 2. С. 92-100.

Тхір М. Б. Новорічна політична промова як жанр публічного виступу (на матеріалі промов американських президентів). Мова і культура, 2011. № 6(14). С. 232-236.

Федорченко Л. Спичрайтинг как форма политического консалтинга в современной России. Вестник МГОУ, 2012. № 2. С. 155-161.

Холод, О. М. Соціо- та психолінгвістичні маркери імперативів у текстах промов керівників III Рейху як ознаки інмутації соціальної реальності. Психолінгвістика, 2016. № 19(2). С. 122-138.

Худолій А. О. Картина світу американських політиків (на матеріалі промов президентів США). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. 2014. № 46, С. 208-211.

Чепкасов А. Супра- и топографематические средства в практике спичрайтинга: на примере текстов выступлений губернатора Кемеровской области. Коммуникативные исследования, 2018. № 3(17), С. 211-225. DOI: 10.25513/2413-6182.2018.3.211-225

Швецова В. Види судових промов та їх особливості. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки, 2017. № 24. С. 95-100.

Bayram F. Ideology and Political Discourse: a Critical Discourse Analysis of Erdogan's Political Speech. Annual Review of Education, Communication and Language Sciences, 2010. №7. С. 23-40.

Chang P. Discourse Analysis of President's Bush Speech at Tsinghua University, China. Intercultural Communication Studies, 2007. № 16(1). С. 205-216.

Habwe J. H. Discourse analysis of Swahili Political Speeches. Nairobi: University of Nairobi, 1999. 379 р.

Murphy J. "Our Mission and Our Moment": George W. Bush and September 11th. Rhetoric and Public Affairs, 2003. № 6(4). С. 607-632.

Wang J. A Critical Discourse Analysis of Barack Obama's Speeches. Journal of Language Teaching and Research, 2010. № 1(3). С. 254-261.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасний політичний дискурс