Політико-правові проблеми надання паліативної допомоги інкурабельним хворим в Україні.

Автор(и)

  • M. V. Kalashlinska

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2019.4.12

Ключові слова:

інкурабельний пацієнт, якість життя, індекс якості смерті, паліатив, паліативна допомога, хоспіс, паліативна політика

Анотація

Стаття присвячена розгляду політико-правових проблем надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим в Україні. Автором були розглянуті основні поняття в цій сфері («інкурабельний хворий», «паліативна допомога», «хоспіс», «паліативна політика»), зроблений огляд нормативно-правової бази, яка регулює цю сферу в Україні. Кожна людина сподіваються на добру смерть, чи, якщо бути точнішими, на «добре життя до самого кінця». На жаль, це відбувається не з кожним. Багато людей змушені проходити в кінці свого життя через біль та страждання. Мета паліативної допомоги полягає в запобіганні стражданню та полегшені стану пацієнта, який страждає невиліковною хворобою – шляхом активного медичного втручання з метою зняття больових синдромів, та наданням адекватного лікування, яке дозволить збалансувати ці синдроми протягом доби. На жаль, Україна є країною з низьким індексом «якості смерті», через відсутність політичної волі, недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, практичну відсутність фінансування, а також інформаційне замовчування цієї теми. Всі ці фактори створюють ситуацію, коли тисячі громадян України щодня потерпають від страждань, не отримуючи належної паліативної допомоги, що призводить до порушення реалізації їх конституційних прав на охорону здоров’я, життя, честь і гідність, а також підриву довіри суспільства до політичної влади в країні, яка вважає таку ситуацію «нормальною». Паліативна допомога спрямована, перш за все, на ослаблення болю та болісних симптомів, а також включає в себе соціальну, психологічну і моральну підтримку, що надає можливість хворому зберегти максимально повноцінне та активне життя до останнього її дня. Крім того, вона включає в себе систему підтримки для близьких хворого, щоб також допомогти їм справитися з його втратою, коли це відбудеться. В статті наголошується, що тематика паліативної та хоспісної допомоги, як правило, ігнорується науковцями політологами та є недостатньо дослідженою ними. Також в роботі окреслені основні напрями, в яких, на нашу думку, має розвиватися паліативна політика України на сучасному етапі її розвитку.

Біографія автора

M. V. Kalashlinska

к. політ. н.

Посилання

2015 Quality of Death Index. URL: https://eiuperspectives.economist.com/healthcare/2015-quality-death-index (дата звернення: 08.11.2019).

Аймедов К. В., Друзь О. В., Кривоногова О. В. Паліативна та хоспісна допомога. Одеса: Астропринт, 2015. 104 с.

Всемирная организация здравоохранения. Паллиативная помощь 2005. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98419/E82931R.pdf (дата звернення: 07.11.2019).

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр (дата звернення: 08.11.2019).

Наказ Міністерства соціальної політики України № 58 від 29.01.2016 Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0247-16 (дата звернення: 08.11.2019).

Наказ МОЗ України№41 від 21.01.2013 р. Про організацію паліативної допомоги в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13 (дата звернення: 08.11.2019).

Основи законодавства України про охорону здоров'я № 2801-XII від 19.11.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 08.11.2019).

Паліативна допомога для полегшення страждань. URL: https://khm.gov.ua/en/node/8279 (дата звернення: 08.11.2019).

Спільний Наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України № 317/353 від 23.05.2014 р. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальних послуг паліативного догляду вдома невиліковно хворим. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-14 (дата звернення: 08.11.2019).

Хвиля самогубств онкохворих накриває країну: МОЗ лише розводить руками (відео). Надзвичайні новини. URL: https://nnovosti.info/articles/hvilja_samogubstv_onkohvorih_nakrivaje_krajinu_moz_lishe_rozvodit_ rukami_video-561.html (дата звернення: 08.11.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси