Сучасний стан глобального розвитку культури політичних виборів: український контекст.

Автор(и)

  • H. S. Panasenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2018.3.12

Ключові слова:

політична культура, культура політичних виборів, самосвідомість, політична свідомість, політичні вибори, виборча кампанія, глобальний розвиток

Анотація

Говорячи про політичні вибори зазвичай мають надію на загальнодержавне або суспільне благо, проте через різноманіття самосвідомості та політичної свідомості, а також культуру політичних виборів кожен вбачає своє на шляху добробуту та безпеки. В сучасний глобальний період розвитку політична культура в Україні піддається деяким трансформаціям під впливом кризових явищ. У даній роботі розглядається специфіка культури політичних виборів саме в українському контексті. Сучасний процес глобального розвитку створює необхідність у розгляді формату політично активної людини у суспільстві особливо під час політичних виборів. Актуальною складовою та важливим аспектом розгляду культури політичних виборів є національна політична мова, яка, характеризуючи окремі складові політичної культури, виступає засобом вираження політичних цінностей та мислення. Здійснюється спроба описати можливі варіанти розвитку культури політичних виборів у період найближчої виборчої кампанії. Автор надає комплексну характеристику сучасному стану глобального розвитку культури політичних виборів як соціального явища в Україні. Використовуються загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, гіпотетичний метод. Наголошено, що реформи в Україні характеризуються надмірною повільністю через побутові традиції українського народу, які проектуються й у сферу політики. Автор доходить висновку, що, на жаль, ми ще застрягли в елітарній політичній культурі з владною структурою суспільства як базовою політичною цінністю і людиною як засобом для досягнення мети. Рівень політичної активності ще досі низький. Перспективними напрямами подальших досліджень є постійне всебічне вивчення ролі та місця культури політичних виборів в Україні, особливо після чергових президентських виборів 2019 року.

Біографія автора

H. S. Panasenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. політ. н., доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства

Посилання

Гелей С.Д. Політологія [текст] : навч. посіб. : 8-ме вид. перероб. та доп. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 348 с.

Куц Г. М. Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід Майданів / Г. М. Куц // Сучасне суспільство: політичні науки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ФОП Петров В. В., 2014. – Вип. 1 (5). – С. 82–94

Мухаев Р.Т. Политология. Издание второе. – М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – С. 258

Політологія / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 309

Поліщук І. О. Ґенеза та сучасність концепції «політичної культури» // Грані. – 2005. – № 4. – С. 125–128

Тердер Т. І. Ідеї дол. Філософії історії людства. – М.: Наука, 1977. – С. 101

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси