Антикорупційні ініціативи болгарського громадянського суспільства: оцінка впливу на системну корупцію.

Автор(и)

  • S. M. Naumkina Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
  • I. A. Kabantseva Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2018.3.11

Ключові слова:

Болгарія, громадянське суспільство, корупція

Анотація

Досліджується участь громадянського суспільства Болгарії в протидії корупції на національному рівні. Визначено масштаби корупційного «захоплення держави», підкреслено системний характер корупції в цій країні попри понад десятилітнє членство в ЄС. Акцентовано, що новітні корупційні практики в Болгарії своїм корінням сягають кінця 1980-х ‒ початку 1990-х рр.: повалення комуністичного режиму та перехід до ринкової економіки зумовили появу неформальних угруповань колишньої комуністичної номенклатури. Звернено увагу, що ці угруповання донині контролюють процеси прийняття рішень у державі, діючи в тіньовій зоні політики, економіки й юстиції. Відзначено, що корупція істотно знижує ефект фінансової допомоги ЄС та є перешкодою приєднанню Болгарії до Шенгенської зони. Зауважено, що протидія корупції включена в порядок денний публічної політики лише з 1997 р. із приходом демократичного уряду І. Костова. Констатовано, що остаточна визначеність щодо євроінтеграційного вектора розвитку Болгарії зумовила співпрацю уряду та громадянського суспільства у виробленні національної антикорупційної політики.

Аналіз темпів реформ у Болгарії уможливив висновок, що ця країна потрапила в посткомуністичну пастку, опинившись у «сірій зоні» між соціалізмом і капіталізмом: фактично кілька родин формують болгарську політику; власники медіа переважно тісно пов’язані з політичною елітою, тому бракує якісних журналістських розслідувань, увиразнена самоцензура журналістів; жоден із болгарських екс-урядовців не відбуває покарання за вчинені корупційні злочини. Звернено увагу, що Болгарія істотно відрізняється від інших держав Центрально-Східної Європи (найперше, Румунії та Словаччини) тим, що протестні акції тут не настільки потужні, аби влада була вимушена прислухатися до них. Відзначений найбільший в історії Болгарії сплеск антикорупційних протестів (три «хвилі») 2013 р.: 1) протести соціально-економічного спрямування, доповнені антикорупційними вимогами (січень – лютий); 2) протести проти корупції та олігархічної політичної системи (червень ‒ липень); 3) студентські антикорупційні протести (листопад). Підкреслено, що нині болгарське громадянське суспільство залишається порівняно слабким у своїй антикорупційній протидії. Перешкодами ефективній роботі неурядового сектора визначено доволі обмежену участь НУО в громадсько-політичному житті, відсутність солідарності та ін.

Біографії авторів

S. M. Naumkina, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

д. політ. н., професор, завідувач кафедри політичних наук і права

I. A. Kabantseva, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

аспірант кафедри політичних наук і права

Посилання

Академія демократії. Посібник політичної та громадянської освіти для України. Люблін: Європейський дім зустрічей – Фундація Новий Став, 2008. ‒ 168 с.

Боднараш Г. «ЧЕСНОметр» в країнах Центрально-Східної Європи: порівняльний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://h-bodnarash.vkursi.com/3977.html

Бройєр Р., Грабська А. Болгарам набридла корумпованість і кумівство політиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://p.dw.com/p/19FT1

Дакова В. Българският неправителствен сектор в контекста на развитие. София: Фондация «Работилница за граждански инициативи», 2003.

Катанска, Ц. (2017). Повдигнаха 146 обвинения на Цветан Василев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bnt.bg/bg/a/povdignakha-146-obvineniya-na-tsvetan-vasilev

Коцева О. Корупція в європейській Болгарії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. radiosvoboda.org/a/26930457.html

Кумар І. Інтерв’ю з Президентом Болгарії Р. Радєвим [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.euronews.com/2017/02/16/sanctions-hurt-russia-and-the-eu-says-bulgaria-president- rumen-radev

Кушнарьов І. В. Досвід нових держав-учасниць ЄС у боротьбі з політичною корупцією: приклад Болгарії / І. В. Кушнарьов // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів». ‒ Одеса: Причорноморський центр дослідження проблем суспільства, 2017. ‒ С. 86‒90.

Кушнарьов І. В. Інструменти боротьби з політичною корупцією у країнах Центральної та Східної Європи: оцінка ефективності на прикладі Румунії та Болгарії / І. В. Кушнарьов // Політикус. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 58‒61.

Президент Болгарии не видит достаточной политической воли для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novinite.ru/articles/26262/

Семиженко А. Болгарія: голоси. Політолог. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dalibude.com.ua/daniel-smilov/

Чавдарова Т. Коррупция в посткоммунистической Болгарии / Т. Чавдарова // Неформальная экономика в постсоветском пространстве: проблемы исследования и регулирования; под ред. И. Б. Олимпиева, О. В. Паченкова. ‒ Санкт-Петербург: Центр независимых социальных исследований, 2003. ‒ С. 25‒36.

Corruption and Anti-corruption Policy in Bulgaria. Monitoring the EU accession process: corruption and anti-corruption policy. Open Society Institute, 2002. ‒ 77 р.

En Bulgarie, une corruption endémique [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lejdd.fr/international/ ue/en-bulgarie-une-corruption-endemique-3533927

Gallup Poll: Subject of Corruption Marks Beginning of Bulgaria’s Political Autumn [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rai-see.org/gallup-poll-subject-of-corruption-marks-beginning-of-bulgarias-political-autumn/

Krasimorov A. Bulgaria president vetoes anti-corruption law [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-politics/bulgaria-president-vetoes-anti-corruption-law-idUSKBN1ER0S9

Mulloboeva Z. Is Bulgaria Losing the War on Corruption? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfintegrity.org/is-bulgaria-losing-the-war-on-corruption/

Panev B. Report on a seminar on Prospects for Curbing Corruption in Bulgaria // BTA. ‒ 2017. ‒ 7 Feb.

Rankin J. Cloud of corruption hangs over Bulgaria as it takes up EU presidency. The Guardian. ‒ 2017. ‒ 27 Dec.

Smilov D., Dorosiev R. Perceptions of Corruption in Bulgaria A Content Analysis of Documents from Politics, Judiciary, Police, Media, Civil Society and Economy. Discussion Paper Series, 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/ 123456789/11427/Perceptions_of_corruption_in_ Bulgaria.pdf? sequence=1

Tchompalova Y. Corruption in Bulgaria [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://irsocietyjcu.com/2018/01/10/corruption-in-bulgaria/

Zalan E. Ten years on, Romania and Bulgaria still dogged by corruption [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://euobserver.com/justice/136673

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси