Тенденції формування геополітичних орієнтацій громадян в сучасній Україні.

Автор(и)

  • O. Novakova Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Ключові слова:

геополітика, геополітичний статус, геополітичні орієнтації, громадянське суспільство, стратегічне партнерство

Анотація

Проаналізовано зовнішні та внутрішні впливи на формування сучасного геополітичного статусу України. Визначено тенденції трансформації геополітичних орієнтацій громадян у контексті подій Євромайдану та зовнішньополітичної агресії: суттєва переорієнтація громадян на країни ЄС і значне падіння підтримки Росії як стратегічного партнера, підвищення популярності ідеї вступу України до НАТО. Головним завданням української політичної еліти зазначене формулювання та реалізація на практиці дієвих геополітичних стратегій, що забезпечать захист суверенітету України в інтеграційних процесах, проведення модернізації економічної сфери та підвищення соціальних стандартів життя громадян. 

Біографія автора

O. Novakova, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

д. політ. н ., професор, професор кафедри політичних наук

Посилання

Россия подорвала европейские притнципы безопасности действиями в Крыму и на Донбассе. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/418474/rossiya_podorvala_evropeyiskie_printsipy_ bezopasnosti_deyistviyami_v_krymu_i_na_donbasse_mogerini

Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 6. Кн. 1: Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму. – К.: Філадельфія, 1995. – 471 с.

Розумний М. М. Виклики національного самовизначення : монографія / М. М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с.

Там само.

Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними соціологів. Упорядник М.О. Шульга. — К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» , 2009. — 80 с.

Розумний М. М. Виклики національного самовизначення : монографія / М. М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с.

Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції та регіональні особливості // Центр Разумкова. – Національна безпека і оборона. – 2016. - № 3-4. – С. 13-16.

Геополітичні орієнтації громадян України: стале і мінливе останніх років (лютий 2012- лютий 2015) // Київський міжнародний інститут соціології. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/ ?lang=ukr&cat=reports&id=507&page=33

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціально-політичні проблеми міжнародних відносин та світової політики