Політичний образ жінки-громадянки у альманахах Наталі Кобринської

Автор(и)

  • М. В. Павлюх Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2022.7.3

Ключові слова:

едукація; економічна незалежність жінки; український гендерний рух; емансиповані видання; новий тип української активної жінки; самоосвіта жінок-громадянок; жіноча освіта для українських патріоток

Анотація

Досліджено історію видання політичних альманахів Н. Кобринської. Виокремлено жіночі альманахи як перший етап розвитку жіночої преси У Галичині. Жіночі альманахи – перші періодичні (із визначеною періодикою) видання, в яких поширювалися ідеї емансипації. Актуальність теми наукової статті зумовлена сучасними політологічними, гендерними та націологічними дослідженнями жіночих рухів у європейських країнах, зокрема українського жіночого руху, який розпочався у Станіславові і розвивався у Львові, Східній Галичині та став частиною загально визвольного руху української нації. Метою статті є аналіз проблематики, зокрема громадянської у виокремленні образу жінки-громадянки на шпальтах жіночих альманахів Наталі Кобринської. Вивчення головної проблематики альманахів важливе для того, щоб з’ясувати свідомісні парадигми українського жіночого руху, ціннісні концепти української жіночої періодики з політичним характером, трансформацію поглядів на політичну роль жінки у традиційному суспільстві, тему політичної рівноправності та її участь у громадському і державному житті через жіночі альманахи. У науковій статті проаналізовані негативні стереотипи про традиційну роль жінки у суспільному та громадському житті на прикладі зіставлення негативних стереотипів про «відсталу, байдужу, темну» жінку, яка не займається своєю самоосвітою.
На шпальтах жіночих альманахів Н. Кобринської пропагуються: жіноча освіта, самоосвіта, творча реалізація жінки як особистості. Традиційна формула для українських жінок у суспільстві, яка зводилася до заміжжя та народження дітей критикується за поверховість. У виданні широко обговорюється тема рівноправності праці та оплати для чоловіків і жінок, можливості заробляти гідно та бути захищеною у суспільстві від упереджень.
Методи дослідження. У дослідженні використано комплекс загальних і спеціальних методів: метод концептуального аналізу у визначенні напрямів українського жіночого руху; тематичний аналіз у визначенні головної тематики жіночих альманахів; синтез у вивченні методів і форм боротьби активного жіноцтва за свої політичні права. Результати і висновки. Активна політична роль української жінки-громадянки та популяризація політичної рівноправності, економічної незалежності − свідомісний концепт жіночих альманахів Н. Кобринської.

Біографія автора

М. В. Павлюх , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент

Посилання

Возняк, М. (1908). Як дійшло до першого жіночого альманаху. Львів, 38 с.

Передирій, В. А. (1995). Галицька періодика для жінок: становлення, розвиток, проблематика (1853−1939 рр.). Зб. Праць науково-дослідного центру періодики. Вип. 2. С.44−63.

Передирій, В. А. (2002). Календар-альманах як тип періодичного видання (за матеріалами галицької преси 20-30-х рр. ХХ ст.). Українська періодика: Історія та сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17−18 трав. 2002 р. С. 526−529.

Русова, С. (1934). Наші визначні жінки: Літературні характеристики і силуети. Вінніпег, 1934. 92 с.

Франко, І. (1984). Альманах чи газета. Зб. Творів: у 50 т. Т. 28. Київ. С. 197.

Франко, І. (1984). Українська альманахова література. Зб. Творів: у 50 т. Т. 27. Київ. С. 107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Політичний дискурс