Індекс інформування в об’єднаних територіальних громадах на прикладі Миколаївської та Івано-Франківської областей

Автор(и)

  • Т. В. Лушагіна Чорноморський національний університет імені Петра Могили
  • С. М. Матвієнків Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2021.6.9

Ключові слова:

індекс інформування; децентралізація; об’єднані територіальні громади; комунікація; офіційний сайт; соціальні мережі

Анотація

У статті йдеться про те, що комунікація є ключовим фактором розвитку громадянського суспільства та досягнення соціального діалогу. Комунікація виконує не лише соціальну чи політичну роль, вона все частіше стає рушієм економічного розвитку регіону чи держави в цілому. Доведено, що комунікація для територіальних громад – це не лише передача інформації, а й процес об’єднання громади для вирішення проблем місцевого значення, виховання почуття територіальної ідентичності та забезпечення безпекової стабільності. Комунікаційна спроможність сучасних громад має враховувати потребу суспільства у електронному обігу інформації. Громадськість має довіряти органам місцевого самоврядування та виступати надійним партнером у виробленні рішень місцевого значення, але останнє виявляється неможливим, якщо інформування в ОТГ знаходиться на найнижчому рівні. У такому випадку ні про які інвестиції чи то розвиток громади мови йти не може. Особливо, враховуючи кризовий стан пов’язаний із пандемією COVID-19, ОТГ мали б якнайкраще налагодити внутрішню комунікацію через процес інформування за допомогою своїх сайтів та сторінок у соціальних мережах. У результаті дослідження виявлено випадки відсутності офіційного сайту ОТГ, або його малоінформативності, коли наявними є лише посилання на новини з інших джерел і не висвітлюються усі аспекти діяльності громади, її економічний клімат та соціальний паспорт. Зроблено висновок, що доречним є подальше дослідження розрахунку комунікаційного індексу ОТГ, який покаже, від яких змінних залежить рівень внутрішньої та зовнішньої комунікації в об’єднаних територіальних громадах та які результати цей індекс принесе для визначення їх спроможності.

Біографії авторів

Т. В. Лушагіна , Чорноморський національний університет імені Петра Могили

к. політ. н., старший викладач

С. М. Матвієнків , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

к. політ. н., доцент

Посилання

Готун А. Основні концепції дослідження комунікації в політичній системі суспільства. Політичний менеджмент, 2011, № 1, с. 75-86.

Дрешпак В. Комунікації в публічному управлінні: навч. посіб. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2015, 168 с.

Івано-Франківська область – Громади – Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/ 0342/gromadu

Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень / Ухвалений Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи на засіданні 1 жовтня 2009 року. URL: https://rm.coe.int/16802eeddb.

Кривоозерська селищна рада. URL: https://www.facebook.com/Kryvoozerskaselyshchnarada/

Медіавподобання громадян в умовах пандемії змінюються. URL: //dif.org.ua/article/mediavpodobannya-gromadyan-v-umovakh-pandemii-zminyuyutsya

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за січень-грудень 2020 року. Міністерство розвитку громад та територій України, Директорат регіональної політики, 2021. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/rejtyngova-oczinka-za-sichen-gruden-2020-roku.pdf

Політологічний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.Ф. Головатого та О.Ф. Антонюка, К.: МАУП, 2005. 792 с.

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. 778 с.

Посібник з інформування та залучення мешканців у роботу ЦНАП. 2019. URL: https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Posibnyk-z-informuvannya-ta-zaluchennya.pdf

Сайт Кривоозерської селищної ради. URL: https://krivoeozero-decentralization.gov.ua/?fbclid= IwAR26FBy5m_jwrjGMIQ4aN-q7Eqg02dwnyBXwic6voDjTtYW2Sx2Y5QsGm38

Фролова Н. Особливості використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019, Вип. 1 (21). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Patp_2019_1_12.

Штурхецький С. Розвиток комунікативних стратегій в місцевому самоврядуванні в Україні. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2013, № 1. С. 269-283.

Facebook – найпопулярніша соцмережа українців, за нею йдуть Instagram і Telegram – дослідження. URL: https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/25606/2020-09-29-facebook-naypopulyarnisha-sotsmerezha-ukraintsivza-neyu-ydut-instagram-i-telegram-doslidzhennya/

GROMADA.INFO: інформаційно-довідковий портал ОМС України. URL: https://gromada.info/gromada/krivoozerska/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-15

Номер

Розділ

Сучасні політичні інститути та процеси