Політика знання політологічних спільнот: «класичні» тексти у Харкові, Сімферополі, Львові та Кишиневі

Автор(и)

  • В. В. Осін Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

DOI:

https://doi.org/10.31558/2617-0248.2021.6.6

Ключові слова:

класичні тексти політичної науки; політико-ідеологічні ідентифікації; регіони України; Молдова; історія політичної науки; постколоніалізм

Анотація

Стаття присвячена виявленню впливу ідеологічних орієнтацій політологів та політологинь студентських спільнот України (Львів, Харків, Сімферополь) і Молдови (Кишинів) у період 2012-2013 рр. на уявлення про класичні тексти політичної науки. Робота є частиною масштабнішого дослідження, яке фіксує стан української політології у 2012–2013 рр. і дозволяє краще зрозуміти особливості політичних, соціальних, етнічних, економічних, гендерних та дисциплінарних уявлень студентства напередодні подій Революції гідності. Емпіричним базисом статті є результати опитування студентів та студенток I-V курсів, що навчалися за спеціальністю «Політологія» на бакалаврів, спеціалістів та магістрів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Таврійському національному університеті імені В. І.Вернадського та Державному університеті Молдови.
Відповіді респондентів дозволяють виділити декілька тенденцій. Зокрема йдеться про низький рівень знайомства із сучасними (західними) політологічними роботами та вплив регіонального контексту та ідеологічних уподобань на наукові інтереси. Важливим також є майже цілковита відсутність інтересу студентів та студенток до вітчизняних текстів та/або авторів. Цілковите ігнорування власних наукових та політичних традицій з боку студентів та студенток робить актуальною (пост)колоніальну інтерпретацію української та молдавської політології. Це означає, що студенти цих країн від самого початку звикають до того, що власне політичне життя та способи його категоризації презентують античні, закордонні та пострадянські вчені, політики та навіть письменники. Саме вони, попри очевидні геополітичні конфлікти інтересів, розповідають, що є справжньою політичною наукою, політикою, політичним режимом, політичним минулим та майбутнім тощо.
У завершальній частині статті зроблено висновок про те, що на студентському рівні українську та молдавську політології можна описати як такі, що перебувають у пошуках власної суб’єктності, виступаючи в ролі самопроголошеної «колонії» західної або російської наукової метрополії».
Це ставить на чергу порядку денного потребу стати цікавими для себе і зробити відповідні політичні науки по-справжньому актуальними для власних

Біографія автора

В. В. Осін , Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

к. політ. н., доцент

Посилання

Goodin R. The State of the Discipline, the Discipline of the State The Oxford Handbook of Political Science. / Goodin R. (Ed.), Oxford University Press, 2009. P. 1–57. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0001

Kruglashov A. Ukrainian Political Science: From Quantity to Quality. Political Science in Central and Eastern Europe. Diversity and Convergence. Rainer Eisfeld & Leslie Pal (eds.). Verlag Barbara Budrich, 2010, P. 291–304. DOI:10.2307/j.ctvhhhhgs.23

Masuoka N., Grofman B., Feld S. L. The Political Science 400: A 20-Year Update. PS: Political Science and Politics. 2007. P. 133–145. DOI: 10.1017/S1049096507070199

Ravecca P. The Politics of Political Science. Re-writing Latin American Experiences. New York: Routledge, 2019. 292 p.

Shevel O. Ukrainian Political Science and the Study of Ukraine within American Political Science: How Similar, How Different? Journal of Ukrainian Politics and Society. 2015. No.1 Р. 23–32.

Sigelman L. Top twenty commentarie. American Political Science Review. 2006. Vol. 100, № 4. P. 667–688.

Sommit A., Tanenhaus J. American Political Science. A Profile of a Discipline. New York: Prentice Hall, 1964. 173 p.

Sommit A., Tanenhaus J. The Development of American Political Science. New York: Irvington Publishers, 1982. 246 p.

Гудин Р. И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина. Политическая наука: новые направления. Москва: Вече, 1999. С. 29–69.

Дмитриев Т. Классика и история политической философии: случай Лео Штрауса. Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. Москва: Новое литературное обозрение, 2009. С. 155–180.

Капелюшников Р. Деконструируя «классика» (заметки на полях «Великой трансформации»). Классика и классики в социальном и гуманитарном знани. Москва: Новое литературное обозрение, 2009. С. 121–154.

Кармазіна М. Історія дисципліни / редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода : Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / автор передм. О. Рафальський : відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. Київ : Парламентське видавництво, 2016. С.17-44.

Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. Москва: Новое литературное обозрение, 2009. 536 с.

Куделя С. Чи можлива в Україні політична наука? Критика, 2012. № 1–2. С. 24–25.

Мацієвський Ю. Чому в нас немає політичної науки. Критика, 2012. №6. С. 10–12.

Муляр В. I., Венгерська В. O., Сухачов С. Я. Аналiз навчальної літератури з політичної науки, виданої в Центральном і Західном регіонах України. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. Симферополь, 2002. С. 97–143.

Николко М. В. Институционализация политической науки в Украине: анализ периодических изданий. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. Симферополь, 2002. С. 40–52.

Осин В., Зеленски А., Шуляк С. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове. Вильнюс, 2014. 376 с.

Осин В. Наука в новом мире: Три сюжета генезиса региональной политологии в постсоветской Украине. Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2015. №. 4. С. 239–293.

Политическая наука в Украине: становление и перспективы. Симферополь, 2002. 344 с.

Раздина Е. В. Анализ учебной литературы по политической науке, используемой в вузах восточного региона Украины. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. Симферополь, 2002. С. 72-96.

Савельева И., Полетаев А. Классическое наследие. Москва: ГУ–ВШЭ, 2010. 336 с

Старіш О. Політична наука в Україні: 20 років незалежности. Критика, 2012. № 9-10. С. 27–29.

Филатов А. С. Анализ учебной литературы по политической науке, используемой в ВУЗах Украины. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. Симферополь, 2002. С. 144–186.

Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 448с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Номер

Розділ

Політичний дискурс