Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2016 Інноваційні інститути політичної соціалізації молоді в Україні. Анотація   PDF
N. Nikolaenko , Yu. Hodovan 
 
2016 Інституційні та нормотворчі заходи Директорії й Уряду УНР щодо забезпечення права громадян на життя (на прикладі єврейської національної меншини). Анотація   PDF
M. Lazarovych, N. Lazarovych
 
2016 Аксіосфера сучасного муніципалізму: політичні та правові аспекти.  Анотація   PDF
O. Batanov
 
2016 Американо-пакистанські відносини на початку ХХІ століття (2000-2008 рр.). Анотація   PDF
A. O. Khudoliy 
 
2016 Види таємної дипломатії та особливості їхнього функціонування у міжнародних відносинах. Анотація   PDF
S. Pyk, D. Kostyuk
 
2016 Вимоги до авторських оригіналів статей. Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2016
 
2016 Вплив інформаційного забезпечення суспільства через пресу у передвиборчий період на подолання політсилами прохідного бар’єру. Анотація   PDF
L. L. Yuzva
 
2016 Геоінформаційний чинник як механізм трансформації міжнародних конфліктів. Анотація   PDF
N.F. Rzhevska
 
2016 Демографічний розвиток Канади як чинник, що сприяє імміграції. Анотація   PDF (English)
Paweł Trawicki
 
2016 Децентралізація державної влади: основні підходи. Анотація   PDF
T. Yu. Kulishenko 
 
2016 Еволюція двосторонніх відносин США та Ісламської республіки Іран за адміністрації Р. Ніксона: реалізація концепції «двох опор». Анотація   PDF
O. Pavliuk
 
2016 Колористика одягу в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера: діахронічний та синхронічний аспект. Анотація   PDF
O. M. Sherman 
 
2016 Комунікативний потенціал лобіфеномену в сучасній українській політиці. Анотація   PDF
V. A. Kornienko, S. P. Godnyiy
 
2016 Консенсуализм у політиці як умова стабільності та подальшого цивілізаційного розвитку суспільства. Анотація   PDF
R. S. Karagioz
 
2016 Концепції національного інтересу в науковій літературі. Анотація   PDF
N.P. Moskalevа
 
2016 Макет Вісника в повному форматі Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2016
 
2016 Національна ідея в політико-комунікативному дискурсі: постановка проблеми. Анотація   PDF
O.V. Voronianskyi
 
2016 Позитивні і негативні наслідки трансформації в країнах Балтії та вступу до ЄС. Анотація   PDF
O. Kokorev
 
2016 Політичний гепенінґ у системі акціоністських форм політичної активності. Анотація   PDF
S. М. Naumkina, O. V. Grueva
 
2016 Порівняльний аналіз політичних протестів в Україні та Бельгії. Анотація   PDF
O. V. Babkina, O. A. Bulda
 
2016 Природа та механізми включення особистості в політику: політологічний аналіз. Анотація   PDF
V. Kozma
 
2016 Прогнозування загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р. на основі синергетичного параметру порядку. Анотація   PDF
M. A. Polovyi
 
2016 Ренкінги міст як результат компаративно- політичного аналізу позицій міст у просторі міжнародних відносин. Анотація   PDF
A.V. Demicheva
 
2016 Тітул і зміст Вісника. Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2016
 
2016 Тенденції формування геополітичних орієнтацій громадян в сучасній Україні. Анотація   PDF
O. Novakova
 
1 - 25 з 25 результатів