Інформація про автора

Chupriy, L.V., Центр соціально‐політичних досліджень «Генеза» Національний авіаційний університет, Україна

  • № 3 (2018) - Теорія та історія політичної науки
    Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдхoди дo дocлiджeння воєнних кoнфлiктiв в cучacних глoбaлiзaцiйних peaлiях.
    Анотація  PDF