Інформація про автора

Havryliuk, K. K., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Україна

  • № 3 (2018) - Теорія та історія політичної науки
    Класифікація політичних криз та їх основні ознаки.
    Анотація  PDF