Контактна інформація

Основна контактна особа

Польовий М.А.
д-р політ. наук, професор
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Email: m.poliovyi@donnu.edu.ua

Супровід та підтримка

Омельчук Тамара Зіновіївна
Email: t.omelchuk@donnu.edu.ua